Lista aktualności Lista aktualności

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych jest wydawcą i kolporterem prasy leśnej, trzech tytułów adresowanych do różnych kręgów czytelników.

Publikujemy dwa miesięczniki: „Głos Lasu” - czasopismo wewnętrzne, skierowane do pracowników Lasów Państwowych, oraz „Echa Leśne” dla miłośników lasu i zainteresowanych gospodarką leśną.

„Biuletyn Informacyjny Lasów Państwowych” (nakład 1,5 tys. egz.) jest z kolei oficjalnym organem dyrektora generalnego Lasów Państwowych, publikującym akty prawne (zarządzenia, decyzje itp.) odnoszące się do gospodarki leśnej w Polsce.

Nakłady poszczególnych tytułów uzależnione są od wielkości prenumeraty i odbywających się w ciągu roku imprez okolicznościowych organizowanych przez Lasy Państwowe lub z ich udziałem (Dni Lasu, Dzień Ziemi, Święto Polskiej Niezapominajki, targi: Leśne, Lato oraz inne).

Niezależnie od tych tytułów CILP zakupuje w prenumeracie dla jednostek LP czasopisma o leśnej tematyce, takie jak „Sylwan” (1000 egz.) i „Przemysł Drzewny” (700 egz.) oraz dofinansowuje miesięcznik „Trybuna Leśnika” wydawany przez RDLP w Katowicach.

Uwaga!

Zgodnie z Zarządzeniem nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 października 2011 r. w sprawie komunikacji wewnętrznej miesięcznik „Głos Lasu” staje się  czasopismem wewnętrznym, skierowanym do pracowników Lasów Państwowych. Stąd konieczne są zmiany w sposobie dystrybucji obejmujące:

1)  zwiększenie nakładu czasopisma, tak by docierało do każdego leśniczego i podleśniczego oraz było dostępne w biurach wszystkich jednostek LP,

2) zlikwidowanie odpłatności za „Głos Lasu” dla jednostek LP.