Kontakt Kontakt

Siedziba Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
22 185 53 53
22 185 53 71

ul. Grójecka 127 
02-124 Warszawa
 

Dyrektor
Wiesław Krzewina
22 185 53 53

Zespół ds. Promocji

Ewa Siwiec
Kierownik Zespołu ds. Promocji
Tel.: 22 112 02 90, kom. 694 948 233
Jolanta Stankiewicz
Główny specjalista
Tel.: 22 185 53 72, kom. 606 120 025
Olga Buczyńska
Starszy specjalista
Tel.: 22 185 53 69
Aleksandra Piasecka
Starszy specjalista
Tel.: 22 535 38 01
Janusz Błaszczyk
Specjalista
Tel.: 22 185 53 90
Karolina Lew-Mirska
Specjalista
Tel.: 22 185 53 70
Magdalena Matjasik
Specjalista
Tel.: 22 535 38 04
Bartłomiej Barański
Specjalista
Tel.: 22 535 38 05
Maria Chojnacka
Specjalista
Tel.: 22 185 53 68
Marta Cichowicz
Specjalista
Tel.: 22 185 53 84
Marek Kłos
Starszy referent
Tel.: 22 185 52 86
Krystian Wojtarowicz
Referent
Tel.: Tel.: 22 185 52 85

Redakcja Prasy Leśnej

Artur Rutkowski
Redaktor naczelny Prasy Leśnej
Tel.: 22 112 02 91, kom. 600 803 107
Sergiusz Sachno
Sekretarz redakcji mediów elektronicznych
Tel.: 22 185 53 83
Marek Matecki
Główny specjalista
Tel.: 22 185 53 63
Agnieszka Sijka
Redaktor stron internetowych
Tel.: 22 185 53 82
Urszula Kifer
Specjalista ds. mediów społecznościowych
Tel.: 22 185 53 76
Paulina Król
Specjalista ds. mediów społecznościowych
Tel.: 22 185 53 53 wew. 296
Magdalena Stępińska
Specjalista ds. mediów społecznościowych
Tel.: 22 185 53 65
Adam Zabrocki
Specjalista
Tel.: 22 535 38 09
Tomasz Zielonka
Starszy specjalista ds. mediów elektronicznych
Tel.: 22 112 02 97
Filip Kaczanowski
Specjalista ds. mediów elektronicznych
Tel.: 22 185 52 82
Adrian Frankowski
Starszy referent ds. mediów elektronicznych
Tel.: 22 112 02 98
Joanna Szatkowska
Specjalista
Tel.: 22 185 53 66
Bogumiła Grabowska
Sekretarz redakcji Portalu Pracowniczego LP
Tel.: 22 185 53 78
Tomasz Esman
Młodszy referent ds. komunikacji wewnętrznej
Tel.: 22 185 53 66
Małgorzata Haze
Sekretarz redakcji „Głosu Lasu"
Tel.: 22 185 53 77
Jerzy Drabarczyk
Redaktor
Tel.: 22 185 53 74
Krzysztof Fronczak
Zastępca redaktora naczelnego „Ech Leśnych"
Tel.: 22 185 53 79
Maria Kluczek
Sekretarz redakcji „Ech Leśnych"
Tel.: 22 185 53 81

Redakcja Wydawnictw Nieperiodycznych

Renata Dobrzyńska
Kierownik Redakcji Wydawnictw Nieperiodycznych
Tel.: 22 112 02 68
Wawrzyniec Milewski
Główny specjalista
Tel.: 22 185 53 73
Maria Mozolewska-Adamczyk
Główny specjalista
Tel.: 22 185 53 88
Katarzyna Bielawska
Starszy specjalista
Tel.: 22 185 53 75
Magdalena Krzyżosiak
Specjalista
Tel.: 22 185 53 85
Anna Wikło
Specjalista
Tel.: 22185 53 89

Zespół ds. Administracji

Mirosław Moskwa
Kierownik Zespołu ds. Administracji
Tel.: 22 535 38 06
Agnieszka Kuchta
Starszy specjalista
Tel.: 22 185 53 53
Zbigniew Libera
Starszy specjalista
Tel.: 22 185 53 86
Wojciech Siwiec
Starszy specjalista ds. marketingu
Tel.: 22 185 52 87
Rafał Syrek
Specjalista
Tel.: 22 185 53 87
Małgorzata Czesławska
Specjalista ds. administracji
Tel.: 22 112 02 95

Zespół ds. Księgowości i Kadr

Iwona Ostrowska
Główna księgowa
Tel.: 22 112 02 88
Katarzyna Sawicka
Starszy specjalista
Tel.: 22 535 38 02
Jarosław Sołtysiak
Specjalista
Tel.: 22 535 38 03

Zespół ds. Marketingu i Kontrolingu

Sławomir Trzaskowski
Kierownik Zespołu ds. Marketingu i Kontrolingu