Asset Publisher Asset Publisher

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej PGL LP to wspólne przedsięwzięcie wszystkich jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, odzwierciedlające swą formą strukturę organizacyjną Lasów Państwowych.

W skład BIP PGL LP wchodzi:

  • strona ogólna BIP PGL LP,
  • strona BIP Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (oraz zakładów o zasięgu krajowym),
  • strony BIP regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (oraz zakładów o zasięgu regionalnym),
  • strony BIP nadleśnictw.

Zgodnie z zarządzeniem nr 22/2006 Dyrektora Generalnego LP (z późn. zmianami), wszystkie jednostki organizacyjne Lasów Państwowych uruchomiły własne, wyodrębnione, strony Biuletynu Informacji Publicznej. Prace nad przygotowaniem projektu, zarówno od strony technicznej, jak i merytorycznej, prowadziła bądź nadzorowała Redakcja Internetu CILP.

Łącznie wszystkie strony BIP tworzone bądź nadzorowane przez CILP zanotowały w 2013 roku 1,3 mln odwiedzin. Dwa lata później, czyli 2015 roku, strony odwiedziło 1,45 mln razy.

BIP LP