Asset Publisher Asset Publisher

Strona Lasów Państwowych

Strona internetowa Lasów Państwowych stanowi podstawowe źródło informacji o PGL LP oraz o tym, co dzieje się w polskich lasach. Zawiera treści dotyczące struktury organizacji, jej historii, gospodarki leśnej, działalności rynkowej i społecznej prowadzonej przez LP. Internauta znajdzie tam też informacje o polskich lasach i ich ochronie.

W ramach serwisu działają także:

 • serwis aktualności z życia LP (współpracują z nim rzecznicy prasowi RDLP, rzecznik LP oraz dziennikarze prasy leśnej wydawanej przez CILP);
 • kalendarium wydarzeń w leśnictwie;
 • e-biblioteka ważniejszych aktów prawnych, instrukcji, raportów i wydawnictw LP;
 • przegląd prasy krajowej dotyczący wydarzeń związanych z leśnictwem;
 • dział z artykułami i multimediami;
 • dział dla mediów;
 • internetowa mapa zawierająca m.in. wszystkie jednostki LP, leśne kompleksy promocyjne, kompleksy leśne, pokazująca zagrożenie pożarowe, zakazy wstępu do lasu.

W 2013 r. strona główna LP odnotowała znaczący wzrost oglądalności, przede wszystkim dzięki transmisjom online. Strona zanotowała ponad 13 mln unikalnych odsłon. W kolejnych dwóch latach (2014 i 2015 rok) adekwatnie było ich 7 mln 211 tys. oraz 6 mln 465 tys.
Obecny, 2016 rok może być rekordowy. Do czerwca stronę odwiedzono 57 mln 313 tys. razy, w tym unikalnych odsłon było 42 mln 254 tys.
W serwisie w 2015 r. umieszczono ponad 670 aktualności i około 100 wydarzeń.

Strona internetowa LP


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

O nas

O nas

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych jest jednostką organizacyjną Lasów Państwowych o zasięgu krajowym, powołaną 1 stycznia 2000 roku – zarządzeniem nr 93 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 24 listopada 1999 roku (z późniejszymi zmianami).

Zadania CILP to:

 • realizowanie polityki informacyjnej,
 • promocja i kształtowania korzystnego wizerunku Lasów Państwowych,
 • krzewienie i popularyzacja wiedzy leśnej,
 • tworzenie forum wymiany doświadczeń i poglądów,
 • monitorowanie życia politycznego, gospodarczego i informacji medialnych.

Swoją misję CILP wypełnia: