Edukacyjne i promocyjne

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych realizuje plan wydawniczy dostosowany do potrzeb informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Plan ten rocznie obejmuje około 30 publikacji.

Dla fachowców

Wydajemy podręczniki, poradniki, instrukcje, raporty, zapewniając wysoki poziom merytoryczny i edytorski publikacji. Dlatego do opracowywania wydawnictw branżowych angażowane są osoby uznawane za autorytety w swoich dziedzinach. Opracowania poddawane są recenzji specjalistów w danej dziedzinie oraz leśników-praktyków oceniających przydatność publikacji w Lasach Państwowych.

Obcojęzyczne

Wiele publikacji wydajemy co najmniej w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej (również w wersji niemieckiej i rosyjskiej) z myślą o naszych partnerach zagranicznych.