Wydawca treści Wydawca treści

Echa Leśne

„Echa Leśne” (nakład 21 tys. egz., objętość 80 stron), bezpłatny magazyn miłośników lasu, kwartalnik, ukazują się od 1924 r. Pismo jest skierowane do wszystkich osób odwiedzających Lasy Państwowe: turystów, miłośników przyrody, rodziców z dziećmi, nauczycieli i wykładowców wyższych uczelni, studentów oraz partnerów handlowych LP i myśliwych.

Magazyn ostępny jest w nadleśnictwach, izbach edukacji leśnej, w ośrodkach wypoczynkowych i szkoleniowych Lasów Państwowych, w siedzibach parków narodowych, oddziałach Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz schroniskach młodzieżowych.

Pismo dużą uwagę zwraca na związki gospodarki leśnej z codziennym życiem kraju. W doborze tematów redakcja kieruje się zasadą „las blisko życia", eksponując takie dziedziny, jak sport, rekreacja i turystyka w lesie, hobby i pasje związane z lasem, gospodarcze i kulturowe znaczenie drewna itp. W przystępny sposób prezentowane są zagadnienia trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej prowadzonej przez LP. Stałą pozycją jest cykl wywiadów, w których „znani i lubiani" (aktorzy, prezenterzy radiowi i telewizyjni, podróżnicy) opowiadają o swoich związkach z lasem i zafascynowaniu leśną przyrodą.

W 2013 roku „Echom Leśnym" przyznano „Złote Szpalty" - najwyższą nagrodę w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Prasy Firmowej, w kategorii  „magazyn dla klientów i partnerów biznesowych o nakładzie 10-50 tys. egzemplarzy", za stworzenie profesjonalnego produktu.

Od 2015 roku „Echa Leśne" są również dostępne na smartfonach i tabletach.

Kontakt do gazety: echa.lesne@cilp.lasy.gov.pl

Redakcja

Artur Rutkowski – redaktor naczelny
tel. 22 112 02 91
kom. 600 803 107
e-mail: a.rutkowski@cilp.lasy.gov.pl

Krzysztof Fronczak – zastępca redaktora naczelnego
tel. 22 185 53 79
kom. 602 632 481
e-mail: k.fronczak@cilp.lasy.gov.pl

Mariola Kluczek – sekretarz redakcji
tel. 22 185 53 81
e-mail: m.kluczek@cilp.lasy.gov.pl