Asset Publisher Asset Publisher

Dla fachowców

Wydajemy podręczniki, poradniki, instrukcje, raporty, zapewniając wysoki poziom merytoryczny i edytorski publikacji. Dlatego do opracowywania wydawnictw branżowych angażowane są osoby uznawane za autorytety w swoich dziedzinach. Opracowania poddawane są recenzji specjalistów w danej dziedzinie oraz leśników-praktyków oceniających przydatność publikacji w Lasach Państwowych.

 

Spośród ostatnio wydanych publikacji godne uwagi są dwa podręczniki do nauki języka angielskiego na dwóch poziomach zaawansowania. W przygotowaniu – słownik tematyczny angielsko-polski i polsko-angielski.

Specjalistom polecamy m.in. pozycje: „Ochrona lasów przed pożarami", „Kornik drukarz i jego rola w ekosystemach leśnych", „Geomatyka w Lasach Państwowych", serię przewodników terenowych („Mszaki w lasach" i „Porosty w lasach", w przygotowaniu „Śluzowce").

Pobierz inne publikacje wydane przez CILP


Asset Publisher Asset Publisher

Back

Biuletyn Informacyjny LP

Biuletyn Informacyjny LP

„Biuletyn Informacyjny Lasów Państwowych” (nakład 1,5 tys. egz.) jest oficjalnym organem dyrektora generalnego Lasów Państwowych, publikującym akty prawne (zarządzenia, decyzje itp.) odnoszące się do gospodarki leśnej w Polsce.