Asset Publisher Asset Publisher

Echa Leśne

„Echa Leśne” (nakład 21 tys. egz., objętość 80 stron), bezpłatny magazyn miłośników lasu, kwartalnik, ukazują się od 1924 r. Pismo jest skierowane do wszystkich osób odwiedzających Lasy Państwowe: turystów, miłośników przyrody, rodziców z dziećmi, nauczycieli i wykładowców wyższych uczelni, studentów oraz partnerów handlowych LP i myśliwych.

Magazyn ostępny jest w nadleśnictwach, izbach edukacji leśnej, w ośrodkach wypoczynkowych i szkoleniowych Lasów Państwowych, w siedzibach parków narodowych, oddziałach Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz schroniskach młodzieżowych.

Pismo dużą uwagę zwraca na związki gospodarki leśnej z codziennym życiem kraju. W doborze tematów redakcja kieruje się zasadą „las blisko życia", eksponując takie dziedziny, jak sport, rekreacja i turystyka w lesie, hobby i pasje związane z lasem, gospodarcze i kulturowe znaczenie drewna itp. W przystępny sposób prezentowane są zagadnienia trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej prowadzonej przez LP. Stałą pozycją jest cykl wywiadów, w których „znani i lubiani" (aktorzy, prezenterzy radiowi i telewizyjni, podróżnicy) opowiadają o swoich związkach z lasem i zafascynowaniu leśną przyrodą.

W 2013 roku „Echom Leśnym" przyznano „Złote Szpalty" - najwyższą nagrodę w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Prasy Firmowej, w kategorii  „magazyn dla klientów i partnerów biznesowych o nakładzie 10-50 tys. egzemplarzy", za stworzenie profesjonalnego produktu.

Od 2015 roku „Echa Leśne" są również dostępne na smartfonach i tabletach.

Kontakt do gazety: echa.lesne@cilp.lasy.gov.pl

Redakcja

Artur Rutkowski – redaktor naczelny
tel. 22 112 02 91
kom. 600 803 107
e-mail: a.rutkowski@cilp.lasy.gov.pl

Krzysztof Fronczak – zastępca redaktora naczelnego
tel. 22 185 53 79
kom. 602 632 481
e-mail: k.fronczak@cilp.lasy.gov.pl

Mariola Kluczek – sekretarz redakcji
tel. 22 185 53 81
e-mail: m.kluczek@cilp.lasy.gov.pl


Asset Publisher Asset Publisher

Back

Głos Lasu

Głos Lasu

„Głos Lasu” to bezpłatny miesięcznik dla pracowników Lasów Państwowych. Ukazuje się od 1970 r. Wydawany jest w nakładzie 16,5 tys. egzemplarzy. Dociera do wszystkich jednostek i pracowników PGL LP.

W tym liczącym 48 stron magazynie można znaleźć informacje na temat aktualnych wydarzeń w Lasach Państwowych, spraw pracowniczych, a także porady i artykuły fachowe. Służy do komunikacji wewnętrznej w LP.

Archiwum „Głosu Lasu" od 2012 r. (PDF)

Naszym czytelnikom proponujemy cykliczne rubryki (Wywiad, W LP, Akademia Leśnika, Krok po kroku, W terenie, Wytnij i zachowaj, L@s opinii, Niezbędnik pracownika, Leśnik z pasją, Kadry, Kartka z podróży, Z języka leśnika, Publikacje, Moja osada), które są publikowane jeśli nie w każdym, to w zdecydowanej większości numerów. Niektóre (Technika w lesie, Pożegnania, Las i historia, Wspólne działania, Lasy na świecie, Spotkaliśmy się w…, Krzyżówka) ukazują się okazjonalnie, w zależności od potrzeb i sytuacji. Ciągle też pojawiają się nowe pomysły. Dzięki tej elastyczności i różnorodności pismo się rozwija, a także ma stałych, usatysfakcjonowanych z podejmowanych tematów czytelników. Znajdujemy też w naszym gronie pasjonatów. Nie tylko ich przedstawiamy na łamach naszego czasopisma, lecz także staramy się propagować ich twórczość. Pomysł wydania płyty „Leśna kolęda" z kolędami nagranymi przez grupę pracowników LP i dołączenia jej do grudniowego numeru w 2013 r. spotkał się z aprobatą pracowników.


W 2013 roku „Głos Lasu" zdobył nagrodę Złote Szpalty w konkursie Szpalty Roku, przeznaczonym dla wydawnictw firmowych. Jury konkursu uznało miesięcznik za najlepszy magazyn dla pracowników w Polsce. „Głos Lasu" nagrodzono za „efektowne przedstawienie życia lasu oraz poetykę tytułów".

Kontakt do gazety: glos.lasu@cilp.lasy.gov.pl

Redakcja

Artur Rutkowski – redaktor naczelny
tel. 22 112 02 91
kom. 600 803 107
e-mail: a.rutkowski@cilp.lasy.gov.pl

Małgorzata Haze - sekretarz redakcji
tel. 22 185 53 77
e-mail: malgorzata.haze@cilp.lasy.gov.pl

Bogumiła Grabowska - redaktor
tel. 22 185 53 78
e-mail: bogumila.grabowska@cilp.lasy.gov.pl

Jerzy Drabarczyk - redaktor
tel. 22 185 53 74
e-mail: j.drabarczyk@cilp.lasy.gov.pl

Tomasz Esman - redaktor
tel. 22 185 53 66
e-mail: tomasz.esman@cilp.lasy.gov.pl