Asset Publisher Asset Publisher

Reklama

Zachęcamy do umieszczania reklam w wydawanych przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych miesięcznikach.

Kontakt:
Jolanta Stankiewicz
tel. 22 18 55 372
faks 22 823 96 79
e-mail: jolanta.stankiewicz@cilp.lasy.gov.pl

Oferujemy atrakcyjne rabaty: powtórzenia reklamy w trzech kolejnych numerach – 20% rabatu, jednoczesne umieszczenie reklamy w co najmniej dwóch tytułach – 15% rabatu. Rabatów nie należy łączyć.

Zamówienia na reklamę przyjmujemy do 18. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wydania.