Wydawca treści Wydawca treści

Głos Lasu

„Głos Lasu” to bezpłatny miesięcznik dla pracowników Lasów Państwowych. Ukazuje się od 1970 r. Wydawany jest w nakładzie 16,5 tys. egzemplarzy. Dociera do wszystkich jednostek i pracowników PGL LP.

W tym liczącym 48 stron magazynie można znaleźć informacje na temat aktualnych wydarzeń w Lasach Państwowych, spraw pracowniczych, a także porady i artykuły fachowe. Służy do komunikacji wewnętrznej w LP.

Archiwum „Głosu Lasu" od 2012 r. (PDF)

Naszym czytelnikom proponujemy cykliczne rubryki (Wywiad, W LP, Akademia Leśnika, Krok po kroku, W terenie, Wytnij i zachowaj, L@s opinii, Niezbędnik pracownika, Leśnik z pasją, Kadry, Kartka z podróży, Z języka leśnika, Publikacje, Moja osada), które są publikowane jeśli nie w każdym, to w zdecydowanej większości numerów. Niektóre (Technika w lesie, Pożegnania, Las i historia, Wspólne działania, Lasy na świecie, Spotkaliśmy się w…, Krzyżówka) ukazują się okazjonalnie, w zależności od potrzeb i sytuacji. Ciągle też pojawiają się nowe pomysły. Dzięki tej elastyczności i różnorodności pismo się rozwija, a także ma stałych, usatysfakcjonowanych z podejmowanych tematów czytelników. Znajdujemy też w naszym gronie pasjonatów. Nie tylko ich przedstawiamy na łamach naszego czasopisma, lecz także staramy się propagować ich twórczość. Pomysł wydania płyty „Leśna kolęda" z kolędami nagranymi przez grupę pracowników LP i dołączenia jej do grudniowego numeru w 2013 r. spotkał się z aprobatą pracowników.


W 2013 roku „Głos Lasu" zdobył nagrodę Złote Szpalty w konkursie Szpalty Roku, przeznaczonym dla wydawnictw firmowych. Jury konkursu uznało miesięcznik za najlepszy magazyn dla pracowników w Polsce. „Głos Lasu" nagrodzono za „efektowne przedstawienie życia lasu oraz poetykę tytułów".

Kontakt do gazety: glos.lasu@cilp.lasy.gov.pl

Redakcja

Artur Rutkowski – redaktor naczelny
tel. 22 112 02 91
kom. 600 803 107
e-mail: a.rutkowski@cilp.lasy.gov.pl

Małgorzata Haze - sekretarz redakcji
tel. 22 185 53 77
e-mail: malgorzata.haze@cilp.lasy.gov.pl

Bogumiła Grabowska - redaktor
tel. 22 185 53 78
e-mail: bogumila.grabowska@cilp.lasy.gov.pl

Jerzy Drabarczyk - redaktor
tel. 22 185 53 74
e-mail: j.drabarczyk@cilp.lasy.gov.pl

Tomasz Esman - redaktor
tel. 22 185 53 66
e-mail: tomasz.esman@cilp.lasy.gov.pl


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

O zieleni w mieście podczas Dnia Lasów

O zieleni w mieście podczas Dnia Lasów

Bohaterami tegorocznej edycji Międzynarodowego Dnia Lasów, obchodzonego 21 marca, są drzewa w miastach i wokół dużych aglomeracji. Obchody tego dnia mają na celu podnoszenie świadomości na temat znaczenia lasów dla człowieka. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zachęca kraje całego świata do propagowania idei i działalności związanej z lasami. Lasy Państwowe każdego roku przygotowują do sadzenia ok. 800 mln sadzonek.

Lasy zajmują 29,5 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze ponad 9,2 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Lasy Państwowe.

Drzewa to prawdziwe fabryki tlenu, w procesie fotosyntezy pochłaniają CO2, jeden z głównych gazów cieplarnianych, akumulując przy tym węgiel w drewnie. W upalne dni działają jak klimatyzatory ochładzając powietrze oraz filtry wyłapując zanieczyszczenia z atmosfery, dlatego warto przebywać w ich sąsiedztwie.

Zrównoważony rozwój miast to podstawa nowoczesnej strategii budowy metropolii. Prognostycy z ONZ szacują, że w 2050 r. 75 proc. społeczeństwa żyjącego na Ziemi będzie mieszkać w miastach. W skali świata obszary te zajmują niewielką powierzchnię, zalewie ok. 3 proc., niestety zużywają przy tym aż 60-80 proc. światowych zasobów i uwalniają znaczne ilości CO2 do atmosfery.

Dlatego architekci i miejscy planiści coraz częściej opierają swoje projekty na ekologicznych założeniach m.in. Milenijnych Celach Rozwoju ONZ. Cel nr 11 zakłada zrównoważony rozwój miast i społeczności przy równoczesnej redukcji zanieczyszczeń. Przyszłość budownictwa mieszkalnego oparta będzie głównie na ochronie jakości powietrza i zasobów środowiska.

 

 

Pamiętaj, że drzewa to tlen!

Las to tlen, a tlen to życie. Codziennie przez płuca przepływa od 60 do ponad 200 g tlenu, w zależności od aktywności fizycznej.

W lesie organizm człowieka szybciej się regeneruje, zwłaszcza po dużym stresie czy wysiłku fizyczny.

Łącznie lasy Ziemi zaspokajają połowę zapotrzebowania na tlen wszystkich ludzi i zwierząt, produkując go rocznie około 26 mld ton.

 


 

Z 1 m2 powierzchni liści drzew dostaje się do powietrza w ciągu okresu wegetacyjnego od 0,5 do ponad 1 kg czystego tlenu.

60-letnia sosna produkuje tlen niezbędny dla trzech osób.

Jeden hektar lasu w ciągu doby wytwarza około 700 kg tlenu. Zaspokaja to dobowe zapotrzebowanie 2500 osób.