Edukacyjne i promocyjne

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych realizuje co roku plany wydawnicze dostosowane do potrzeb promocyjnych i edukacyjnych LP. Średnio wydajemy rocznie ok. 30 publikacji w nakładach od kilkuset do nawet 10 tys. egzemplarzy (ulotki). Publikacje promocyjne opracowujemy na potrzeby aktualnych kampanii (np. „Lasy Państwowe. Zapraszamy” w 2013 r.) lub z myślą o szczególnych okazjach (np. na 90-lecie Lasów Państwowych w 2014 r.).

Dla fachowców

Wydajemy podręczniki, poradniki, instrukcje, raporty, zapewniając wysoki poziom merytoryczny i edytorski publikacji. Dlatego do opracowywania wydawnictw branżowych angażowane są osoby uznawane za autorytety w swoich dziedzinach. Opracowania poddawane są recenzji specjalistów w danej dziedzinie oraz leśników-praktyków oceniających przydatność publikacji w Lasach Państwowych.

Obcojęzyczne

Wiele publikacji wydajemy co najmniej w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej (również w wersji niemieckiej i rosyjskiej) z myślą o naszych partnerach zagranicznych.