Lista aktualności Lista aktualności

"Leśne rzeki" nagrodzone w Hiszpanii!

"Leśne rzeki" - film w reżyserii Sławomira Skupińskiego otrzymał złoto w kategorii najlepszego filmu średniego metrażu Terres Travel Festival w Hiszpanii.

Podczas Terres Travel Festival prezentowane są produkcje zachęcające do odkrywania magii podróży, zwłaszcza do odkrywania naturalnych środowisk i promujące zrównoważony rozwój. 

Ceremonia wręczenia nagrody miała miejsce w mieście Tortosa, leżącym nad Ebro – najdłuższą rzeką tego kraju, niedaleko miejsca, gdzie wpływa ona do Morza Śródziemnego. Film o leśnych odcinkach rzek, które zachowują w Polsce swój dziki charakter i różnorodność biologiczną powstał w okresie, kiedy cała Europa zmaga się ze skutkami zmian klimatycznych i wysychaniem np. Loary we Francji. Reżyser pokazał, że po wypłynięciu z lasów mniejsze rzeki i cieki wodne stają się często wąskimi kanałami, dodatkowo jeszcze zaśmieconymi i zanieczyszczonymi.

Polska jest w grupie państw, którym ogólnie grozi deficyt wody. Lasy zaś mają dobroczynny wpływ na cenne zasoby hydrologiczne, pełniąc funkcję wodochronną i retencyjną. Mają ogromne znaczenie dla jakości wody i kondycji przepływających przez nie rzek. Można z całą pewnością powiedzieć, że są dziś ostojami dzikich rzek. Mamy tu wyjątkową okazję do obserwacji naturalnych jeszcze procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym. Nie stać nas na uratę tych cennych biotopów, o czym wiedzą leśnicy, chroniąc podmokłe obszary i realizując wiele projektów małej retencji, a także prowadząc zrównoważoną gospodarkę leśną.

Naturalnie meandrująca wśród drzew rzeka, nieściśnięta w betonowe ramy, oczyszczona, napowietrzona, z powalonymi konarami, tworzącymi wyżłobione przez nurt zagłębienia, stanowi esencję przyrody, naturalne miejsce występowania i rozrodu ryb oraz innych organizmów związanych z tym środowiskiem. Taką właśnie „leśną” rzekę można podziwiać w filmie, który zachwyca zdjęciami, szczególnie tymi podwodnymi, zrealizowanymi specjalnie do tego celu przez współpracującego z Leśnym Studiem Filmowym Pawła Vogelsingera. Zarówno warstwa obrazowa, jak również kwestie merytoryczne ochrony zasobów wodnych  i związanych z rzekami gatunków zostały docenione przez międzynarodowe jury festiwalu Terres Travel w Hiszpanii.

Już wiadomo, że „Leśne rzeki” otrzymają też laury festiwalu w Zagrzebiu. Jaka to jednak nagroda okaże się w październiku, podczas gali finałowej.

Więcej filmów Leśnego Studia Filmowego tutaj: https://www.youtube.com/user/LesneStudioFilmowe

scenariusz i komentarz:
Sławomir Skupiński

zdjęcia:
Paweł Vogelsinger
Bartosz Klamra
Sławomir Skupiński
Michał Ogrodowczyk
Jakub Stacherski
Mateusz Matysiak
Adam Adamski

koordynacja produkcji:
Elżbieta Trzonek

montaż i reżyseria:
Sławomir Skupiński

kierownictwo produkcji:
Michał Ogrodowczyk

czytała:
Krystyna Czubówna

nadzór merytoryczny:
Wydział Ochrony Zasobów Przyrodniczych DGLP

realizacja:
Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy LP w Bedoniu
na zlecenie Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych