Lista aktualności Lista aktualności

Już trwa szczyt klimatyczny w Katowicach

W niedzielę, 2 grudnia w Katowicach rozpoczęło się najważniejsze globalne forum poświęcone światowej polityce klimatycznej. Przez dwa tygodnie w stolicy Górnego Śląska będzie trwał COP24, czyli 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych sprawie zmian klimatu, równolegle odbędzie się 14. sesja Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP 14).

COP24 zgromadzi w Katowicach ok. 30 tys. delegatów z blisko 200 krajów, w tym szefów rządów oraz ministrów odpowiedzialnych za kwestie środowiska i klimatu.

Głównym zamierzeniem szczytu będzie przyjęcie pakietu wdrażającego porozumienie paryskie, czyli międzynarodowej umowy zobowiązującej wszystkie państwa do działań w celu zatrzymania globalnego ocieplenia oraz przeciwdziałaniu zmianom klimatu i jego ochrony.

 

Podczas szczytu klimatycznego w Katowicach każde państwo powinno przedstawić swoje plany przeciwdziałania zmianom klimatu na kolejne lata. Polscy przedstawiciele chcą, aby w porozumieniu pojawiło się zwiększenie działań w obszarze walki o czyste powietrze, ale też elektromobilność (czyli m.in. elektryczne pojazdy) i zwiększenie powierzchni terenów zielonych.

W założenia te, swoją działalnością doskonale wpisują się Lasy Państwowe. Lesistość Polski systematycznie się zwiększa. Obecnie lasy stanowią blisko jedną trzecią powierzchni Polski (tuż po II wojnie światowej lasy zajmowały zaledwie 21 proc. powierzchni kraju, dziś niemal 30 proc.).
Od 1995 r. do 2014 r. powierzchnia lasów w Polsce wzrosła o 504 tys. ha. To ogromna zasługa Lasów Państwowych, których pracownicy co roku sadzą ok. 500 mln drzew. Stanowi to imponującą liczbę 1000 drzew na minutę.

Warto podkreślić, że poprzez sadzenie odpowiednich gatunków drzew można zwiększyć zdolność lasów do pochłania CO2, a tym samym zmniejszyć skalę spodziewanych zmian klimatu.

Dlatego podczas COP24 poprzez projekt Leśnych Gospodarstw Węglowych, zostanie pokazane innym państwom, jak dążyć do osiągnięcia równowagi między emisjami i pochłanianiem, posługując się innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej oraz wykorzystując naturalny proces pochłaniania CO2 przez gleby i lasy.

Lasy Państwowe realizują również założenia wspomnianego wcześniej rządowego Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce, którego efektem jest Ustawa o elektromobilności oraz ustawy o Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Lasy Państwowe podjęły pierwsze kroki w kierunku rozwijania własnego niskoemisyjnego transportu, kupując 16 aut w pełni elektrycznych. Zakup ten przeprowadzono w ramach projektu „Las Energii"

Kolejnym projektem realizowanym przez LP jest termomodernizacja budynków LP, która obejmuje różne działania na rzecz zracjonalizowania zużycia energii. W ramach tych działań zwiększany jest udział odnawialnych źródeł w strukturze zużycia energii w Lasach, poprzez instalacje w budynkach LP ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę i innych Odnawialnych Źródeł Energii.

W ciągu trzech lat (od 2017 r. do 2019 r.) jest planowane wykonanie 140 takich mikro instalacji o łącznej mocy 2 MW. Tym samym LP wpisują się w rządowy program „Czyste Powietrze”, którego głównym celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących budynków.

Podczas COP24 w Katowicach będą specjalne tematyczne dni - 4 grudnia odbędzie się dzień poświęcony elektromobilności, 7 grudnia Dzień Leśny,  a kolejnego dnia, czyli 12 grudnia zostanie podpisana Deklaracja Leśna.

Podczas dnia poświęconego elektromobilności (4 grudnia) będzie omawiana efektywność energetyczna, jako klucz do przeciwdziałania zmianom klimatu.

Natomiast Dzień Leśny (7 grudnia) zostanie poświęcony metodom wyliczania zmian zasobów węgla w ekosystemach leśnych, a także odbędzie się panel dyskusyjny o produktach z drewna.  

Warto zaznaczyć, że polskie stoisko na szczyt klimatyczny zostało zrealizowane na zlecenie Lasów Państwowych. Ważną częścią pawilonu jest strefa poświęcona tematyce Leśnych Gospodarstw Węglowych. Zostanie tam zamieszczony monitor dotykowy z aplikacją informującą o projekcie LGW. Na monitorach wyświetlane będą również informacje m.in. o pozostałych projektach Lasów Państwowych.

Atrakcyjnym wizualnie elementem stoiska jest konstrukcja złożona z drewnianych tyczek mocowanych do podłogi oraz do sufitu pawilonu. Całość ścieżki jest odpowiednio podświetlona, a atmosferę lasu przywołują interaktywne emitery charakterystycznych dla lasu zapachów.