Lista aktualności Lista aktualności

Leśnicy dla Niepodległej

„Lasy dla Niepodległej” to dodatek specjalny do magazynu „Echa Leśne” wydany z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dzieje polskich leśników od lat splatają się z historią Polski. Leśnicy zawsze byli zaangażowani w walkę o niepodległość i walczyli w szeregach obrońców niezależności ojczyzny. Już po I wojnie światowej tworzyli gospodarcze podwaliny II Rzeczpospolitej. Byli zaangażowani w scalanie i odbudowę leśnych zasobów kraju. To często z ich inicjatywy powoływano pierwsze parki krajobrazowe i rezerwaty.

To także leśnicy angażowali się w wycofanie się rządu z umowy z brytyjską spółką, która miała zgodę na eksploatację zasobów Puszczy Białowieskiej. Po latach starań przyrodników i leśników do rezerwatu w Białowieży wpuszczono również pierwsze żubry, symbol białowieskiej puszczy.
 

Watro pamiętać, że już przed wybuchem II wojny światowej ponad 12 tys. leśników przeszło szkolenie wojskowe. Leśnicy mieli stanowić kolejną linie obrony przez niemieckimi wojskami.

Po wybuchu II wojny światowej leśnicy stanęli w szeregach obrońców ojczyzny. Byli także jedną z najbardziej represjonowanych grup zawodowych po 17 września 1939 r.

Już po 1945 r. leśnicy włączyli się o odbudowę zniszczonego kraju. Po II wojnie światowej lesistość Polski wynosiła jedynie 21 proc. Dziś lasy pokrywają ok. 30 proc. Polski.

W 1980 r. pracownicy LP przyłączyli się do ogólnokrajowego strajku. Postulowali o niezbędne dla leśnictwa reformy, dostosowanie gospodarki leśnej do potrzeb zrównoważonego rozwoju.

Zajrzyj do jesiennych Ech Leśnych"

Postulaty te wprowadzono do ustawy o lasach z 1991 r. W III Rzeczpospolitej leśnicy zarządzają wspólnym majątkiem Polaków. Nie tylko pozyskują drewno, ale też odnawiają lasy w miejscach, w których zostały wycięte lub zniszczone przez naturalne kataklizmy.
Chronią lasy przed chorobami, pożarami i zniszczeniem. Pamiętają także o potrzebach odwiedzających leśne ostępy turystach. Udostępniają lasy, tworzą nowe szlaki i miejsca postoju. 

To wszystko odbywa się zgodnie z zasadą samofinansowania, czyli pokrywania kosztów z własnych środków.