Lista aktualności Lista aktualności

Powstańcom warszawskim w hołdzie

Jak co roku, 1 sierpnia w gmachu Ministerstwa Środowiska uczczono pamięć osób, które walczyły w Powstaniu Warszawskim. W tym roku mija 75. rocznica wybuchu walk w Warszawie.

 

Powstanie Warszawskie było wymierzone militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciw ZSRR oraz podporządkowanym mu polskim komunistom. Dowództwo AK planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej licząc, że uda się w ten sposób wzmocnić międzynarodową pozycję rządu RP na uchodźstwie oraz powstrzymać realizowany przez Józefa Stalina proces wasalizacji i sowietyzacji Polski. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej wynosiły ok. 180 tys. zabitych.

- Wolność nie jest nam dana raz na zawsze, musimy stale być czujni i czynić wszystko, aby zapewnić obronę państwa. Musimy przekazywać młodemu pokoleniu historię o naszej walce i poświęceniu dla odzyskania niepodległości. Aby byli gotowi do poświęcenia tak, jak ludność i powstańcy warszawscy – upominał płk Mieczysław Orzełek, prezes zarządu Koła Leśników Kombatantów Światowego Związku Żołnierzy AK działającego przy Ministerstwie Środowiska.

75 lat temu powstańcy warszawscy chwycili za broń, aby walczyć o wolną ojczyznę. W szeregach powstańczych niemałą rolę odegrali leśnicy. Pamięć o bohaterach tamtych czasów uczczono w rocznicę patriotycznego zrywu w Ministerstwie Środowiska, składając wieńce w hołdzie poległym, którzy przez 63 dni walczyli o wolne państwo.

Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek zaznaczył, że tego dnia spotkano się, aby oddać hołd bohaterskim żołnierzom Armii Krajowej, harcerzom, którzy bronili Warszawy, wszystkim którzy brali udział w powstaniu, w tym także leśnikom. - Spotykamy się, aby oddać hołd niezłomnym - podkreślił.


Oprócz kierownictwa resortu środowiska, wiceminister Małgorzaty Golińskiej oraz wiceministra Sławomira Mazurka, pocztów sztandarowych oraz delegacji leśników, której przewodniczył Krzysztof Janeczko, zastępca dyrektora generalnego LP ds. ekonomicznych w uroczystości wzięli udział również kombatanci - uczestnicy tamtych dni.

Uczestnicy uroczystości podkreślali, że dziś trudno wyobrazić sobie, że „niepodległość mogłaby być nam zabrana. Nie potrafimy wyobrazić sobie również życia w zaborach.”

Uroczystości odbywały się w miejscu szczególnym, gdyż tam toczyły się jedne z pierwszych powstańczych walk. W gmachu, gdzie obecnie mieści się ministerstwo (wcześniej dyrekcja generalna LP) w czasie Powstania stacjonowała część składającego się z różnych grup narodowościowych pułku grenadierów RONA, mordującego cywilną ludność warszawskich dzielnic Woli i Ochoty, rozbitego później przez oddziały Armii Krajowej.