Lista aktualności Lista aktualności

Zgłoś kandydata do nagrody LP im. Adama Loreta

Do końca marca można zgłaszać kandydatów do Nagrody Lasów Państwowych im. Adama Loreta za 2020 rok.

 

Link do formularza zgłoszeń http://nagroda-loreta.lasy.gov.pl//protected/index.html

Celem Nagrody Loreta jest popularyzacja:

  • idei wielofunkcyjnej zrównoważonej gospodarki leśnej,
  • polskiego modelu leśnictwa,
  • wiedzy o środowisku leśnym,
  • misji i roli Lasów Państwowych,
  • kształtowanie korzystnego wizerunku Lasów Państwowych.

    Nagroda zostanie przyznana w następujących kategoriach:

I. Najlepsze zrealizowane działanie na rzecz kształtowania korzystnego wizerunku Lasów Państwowych, popularyzacji misji i roli Lasów Państwowych oraz wiedzy o środowisku leśnym, a także twórczości artystycznej inspirowanej tematyką leśną, obejmujące następujące dziedziny:

- media,
- edukacja i promocja,
- sztuka.

II. Najbardziej doniosła, z punktu widzenia wiedzy podstawowej lub/oraz przydatności praktycznej praca naukowa dotycząca szeroko rozumianego leśnictwa.

III. Człowiek Roku Polskich Lasów.

Kandydatów należy zgłaszać do 31 marca 2021 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

W kategoriach I i II przewiduje się pierwsze nagrody oraz po trzy wyróżnienia dla każdej z wymienionych dziedzin.

Po raz pierwszy Nagrodę LP im. Adama Loreta przyznano w 2001 r. W 2016 r., po kilkuletniej przerwie - nagrody były wręczane do roku 2009 – ogłoszono kolejną edycję. Nagrodę otrzymują osoby zasłużone dla rozwoju i promocji Lasów Państwowych.