Wydawca treści Wydawca treści

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej PGL LP to wspólne przedsięwzięcie wszystkich jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, odzwierciedlające swą formą strukturę organizacyjną Lasów Państwowych.

W skład BIP PGL LP wchodzi:

  • strona ogólna BIP PGL LP,
  • strona BIP Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (oraz zakładów o zasięgu krajowym),
  • strony BIP regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (oraz zakładów o zasięgu regionalnym),
  • strony BIP nadleśnictw.

Zgodnie z zarządzeniem nr 22/2006 Dyrektora Generalnego LP (z późn. zmianami), wszystkie jednostki organizacyjne Lasów Państwowych uruchomiły własne, wyodrębnione, strony Biuletynu Informacji Publicznej. Prace nad przygotowaniem projektu, zarówno od strony technicznej, jak i merytorycznej, prowadziła bądź nadzorowała Redakcja Internetu CILP.

Wszystkie strony BIP tworzone bądź nadzorowane przez CILP odnotowują stały wzrost odwiedzin. W 2017 roku zanotowano 1,9 mln odwiedzin (wzrost o 300 tys. w porównaniu z rokiem poprzednim).

CILP zapewnia także wsparcie merytoryczne dla jednostek LP w zakresie informacji publicznej.

BIP LP