Wydawca treści Wydawca treści

Biuletyn Informacyjny LP

„Biuletyn Informacyjny Lasów Państwowych” jest oficjalnym organem dyrektora generalnego Lasów Państwowych, publikującym akty prawne (zarządzenia, decyzje itp.) odnoszące się do gospodarki leśnej w Polsce. Jest on dostępny wyłącznie on-line na oficjalnej stronie Lasów Państwowych lasy.gov.pl

Biuletyn Informacyjny LP

 

Redaktor naczelny - p.o. dyrektor CILP Wojciech Siwiec

e-mail: bilp@cilp.lasy.gov.pl