Wydawca treści Wydawca treści

Biuletyn Informacyjny LP

„Biuletyn Informacyjny Lasów Państwowych” (nakład 1,5 tys. egz.) jest oficjalnym organem dyrektora generalnego Lasów Państwowych, publikującym akty prawne (zarządzenia, decyzje itp.) odnoszące się do gospodarki leśnej w Polsce.

Biuletyn Informacyjny LP

 

Redaktor naczelny - dr Michał Ciepłucha

e-mail: cilp@cilp.lasy.gov.pl