Kontakt Kontakt

Siedziba Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
22 185 53 53
22 185 53 71

ul. Grójecka 127 
02-124 Warszawa
 

NIP: 526 21 65 963

REGON: 000115772-00025

Dyrektor
Dr Michał Ciepłucha
22 185 53 53

Wydział Komunikacji

Artur Rutkowski
Kierownik Wydziału Komunikacji
Tel.: 22 112 02 91, kom. 600 803 107

° Zespół Komunikacji Społecznej i Mediów

Sergiusz Sachno
Kierownik Zespołu Komunikacji Społecznej i Mediów
Tel.: 22 185 53 83
Maria Chojnacka
Starszy specjalista ds. komunikacji
Tel.: 22 185 53 68, kom. 694 948 329
Adrian Frankowski
Specjalista ds. komunikacji
Tel.: 22 112 02 98, kom. 602 296 065
Katarzyna Gozdek-Pawłowska
Specjalista ds. komunikacji
Tel.: 22 185 53 86
Filip Kaczanowski
Specjalista ds. komunikacji
Tel.: 22 185 52 82, kom. 668 373 336
Paulina Król
Specjalista ds. komunikacji
Tel.: 22 185 53 53 wew. 296
Marta Krzemień-Ojak
Starszy referent ds. graficznych
Marek Matecki
Ekspert ds. technologii informacyjnej
Tel.: 22 185 53 63, kom. 606 128 446
Agnieszka Sijka
Starszy specjalista ds. komunikacji
Tel.: 22 185 53 82
Magdalena Stępińska
Starszy specjalista ds. komunikacji
Tel.: 22 185 53 65
Agnieszka Zawada-Piątkowska
Specjalista ds. komunikacji
Tel.: 22 535 38 77
Tomasz Zielonka
Starszy specjalista ds. komunikacji
Tel.: 22 112 02 97, kom. 698 615 725

° Zespół Komunikacji Wewnętrznej i Wydawnictw

Tomasz Esman
p.o. kierownika Zespołu Komunikacji Wewnętrznej i Wydawnictw
Tel.: 22 185 53 66, kom. 532 085 813
Katarzyna Bielawska
Ekspert ds. wydawnictw
Tel.: 22 185 53 75, kom. 692 859 589
Bogumiła Grabowska
Starszy specjalista ds. komunikacji wewnętrznej
Tel.: kom. 795 131 140
Małgorzata Haze
Ekspert ds. komunikacji wewnętrznej
Tel.: kom. 606 121 386
Kinga Nagrabecka
Specjalista ds. komunikacji wewnętrznej
Tel.: 22 535 38 08, kom. 532 085 902
Anna Wikło
Ekspert ds. wydawnictw
Tel.: 22 185 53 89
Szymon Wojtyszyn
Specjalista ds. komunikacji wewnętrznej
Tel.: 22 185 53 78, kom. 532 085 598
Lech Wydrych
Specjalista ds. wydawnictw

Wydział Promocji

Ewa Siwiec
Kierownik Wydziału Promocji
Tel.: 22 112 02 90

° Zespół Promocji

Olga Buczyńska
Kierownik Zespołu Promocji
Tel.: 22 185 53 69, kom. 606 795 424
Bartłomiej Barański
Starszy specjalista ds. promocji
Tel.: 22 535 38 05, kom. 604 444 014
Janusz Błaszczyk
Starszy specjalista ds. promocji
Tel.: 22 185 53 90, kom. 604 550 171
Marek Kłos
Specjalista ds. promocji
Tel.: 22 185 52 86, kom. 882 590 031
Karolina Lew-Mirska
Specjalista ds. promocji
Tel.: 22 185 53 70, kom. 606 283 717
Martyna Majda
Referent ds. promocji
Tel.: 22 100 25 61, kom. 532 519 944
Jolanta Stankiewicz
Ekspert ds. promocji
Tel.: 22 185 53 72, kom. 606 120 025
Katarzyna Szwed
Referent ds. promocji
Tel.: 22 100 25 60, kom. 532 519 942
Krystian Wojtarowicz
Starszy specjalista ds. promocji
Tel.: 22 185 52 85

Wydział Organizacji i Marketingu

Marta Cichowicz
Kierownik Wydziału Organizacji i Marketingu
Tel.: 22 185 53 84, kom. 882 462 203
Małgorzata Czesławska
Starszy specjalista ds. marketingu i organizacji
Tel.: 22 112 02 95, kom. 538 471 274
Mikołaj Gotowicki
Starszy referent ds. marketingu
Magdalena Matjasik
Starszy specjalista ds. marketingu i organizacji
Tel.: 22 535 38 04, kom. 883 846 386
Wojciech Siwiec
Ekspert ds. marketingu
Tel.: 22 185 52 87, kom. 787 034 350

Wydział Administracji

Mirosław Moskwa
Kierownik Wydziału Administracji
Tel.: 22 535 38 06, kom. 662 254 425
Agnieszka Kuchta
Ekspert ds. administaracji
Tel.: 22 185 53 53
Rafał Syrek
Specjalista ds. administracji
Tel.: 22 185 53 87, kom. 883 359 487
Adam Zabrocki
Starszy specjalista ds. administracji
Tel.: 22 535 38 09, kom. 883 359 474

Wydział Księgowości i Kadr

Iwona Ostrowska
Główna księgowa
Tel.: 22 112 02 88, kom. 694 198 155
Agnieszka Milczarek
Ekspert ds. księgowości
Jarosław Sołtysiak
Ekspert ds. księgowości
Tel.: 22 535 38 03

Samodzielne stanowisko ds. kontrolingu

Wioletta Pastuszka-Ćwikła
Ekspert ds. kontrolingu