Kontakt Kontakt

Siedziba Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
22 185 53 53
22 185 53 71

ul. Grójecka 127 
02-124 Warszawa
 

NIP: 526 21 65 963

REGON: 000115772-00025

Dyrektor
Michał Ciepłucha
22 185 53 53

Wydział Komunikacji

Artur Rutkowski
Kierownik Wydziału Komunikacji
Tel.: 22 112 02 91, kom. 600 803 107

° Zespół Mediów

Sergiusz Sachno
Kierownik Zespołu Mediów
Tel.: 22 185 53 83
Agnieszka Sijka
Specjalista ds. komunikacji
Tel.: 22 185 53 82
Magdalena Stępińska
Starszy specjalista ds. komunikacji
Tel.: 22 185 53 65
Paulina Król
Specjalista ds. komunikacji
Tel.: 22 185 53 53 wew. 296
Tomasz Zielonka
Starszy specjalista ds. komunikacji
Tel.: 22 112 02 97 kom. 698 615 725
Adrian Frankowski
Specjalista ds. komunikacji
Tel.: 22 112 02 98 kom. 602 296 065
Filip Kaczanowski
Specjalista ds. komunikacji
Tel.: 22 185 52 82 kom. 668 373 336
Marek Matecki
Ekspert ds. technologii informacyjnej
Tel.: 22 185 53 63 kom. 606 128 446
Krzysztof Fronczak
Ekspert ds. komunikacji
Tel.: 22 185 53 79
Maria Kluczek
Starszy specjalista ds. komunikacji
Tel.: 22 185 53 81 kom. 604 621 508

° Zespół Komunikacji Społecznej

Urszula Kifer
Kierownik Zespołu Komunikacji Społecznej
Tel.: 22 185 53 76, kom. 668 946 212
Monika Szewczyk-Wittek
Ekspert ds. komunikacji społecznej
Tel.: 22 535 38 01
Maria Chojnacka
Specjalista ds. komunikacji społecznej
Tel.: 22 185 53 68 kom. 694 948 329
Katarzyna Gozdek-Pawłowska
Specjalista ds. komunikacji społecznej
Tel.: 22 185 53 86
Agnieszka Zawada-Piątkowska
Specjalista ds. komunikacji społecznej
Tel.: 22 535 38 77
Joanna Szatkowska
Specjalista ds. komunikacji społecznej

° Zespół Komunikacji Wewnętrznej

Małgorzata Haze
Kierownik Zespołu Komunikacji Wewnętrznej
Tel.: 22 185 53 77, kom. 606121 386
Bogumiła Grabowska
Starszy specjalista ds. komunikacji wewnętrznej
Tel.: 795 131 140
Kinga Nagrabecka
Specjalista ds. komunikacji wewnętrznej
Tel.: 22 535 38 08
Szymon Wojtyszyn
Specjalista ds. komunikacji wewnętrznej
Tel.: 22 185 53 78
Tomasz Esman
Referent ds. komunikacji wewnętrznej
Tel.: 22 185 53 66

° Zespół Wydawnictw

Renata Dobrzyńska
Kierownik Zespołu Wydawnictw
Tel.: 22 112 02 68, kom. 664 451 508
Wawrzyniec Milewski
Ekspert ds. wydawnictw
Tel.: 22 185 53 73
Katarzyna Bielawska
Ekspert ds. wydawnictw
Tel.: 22 185 53 75 kom. 692 859 589
Maria Mozolewska-Adamczyk
Ekspert ds. wydawnictw
Tel.: 22 185 53 88
Anna Wikło
Starszy specjalista ds. wydawnictw
Tel.: 22185 53 89

Wydział Promocji i Marketingu

Ewa Siwiec
Kierownik Wydziału Promocji i Marketingu
Tel.: 22 112 02 90

° Zespół Promocji

Olga Buczyńska
Kierownik Zespołu Promocji
Tel.: 22 185 53 69, kom. 606 795 424
Jolanta Stankiewicz
Ekspert ds. promocji
Tel.: 22 185 53 72, kom. 606 120 025
Janusz Błaszczyk
Starszy specjalista ds. promocji
Tel.: Tel.: 22 185 53 90 kom. 604 550 171
Bartłomiej Barański
Specjalista ds. promocji
Tel.: 22 535 38 05 kom. 604 444 014
Karolina Lew-Mirska
Specjalista ds. promocji
Tel.: 22 185 53 70 kom. 606 283 717
Krystian Wojtarowicz
Specjalista ds. promocji
Tel.: 22 185 52 85
Marek Kłos
Straszy referent ds. promocji
Tel.: 22 185 52 86, kom. 882 590 031
Katarzyna Koc
Referent
Tel.: 532 519 942
Martyna Majda
Referent
Tel.: 532 519 944

° Zespół Marketingu i Rozwoju

Marta Cichowicz
Kierownik Zespołu Marketingu i Rozwoju
Tel.: 22 185 53 84, kom. 882 462 203
Małgorzata Czesławska
Starszy specjalista ds. marketingu
Tel.: 22 112 02 95 kom. 538 471 274
Wojciech Siwiec
Starszy specjalista ds. marketingu
Tel.: 22 185 52 87 kom. 787 034 350

Wydział Administracji

Mirosław Moskwa
Kierownik Wydziału Administracji
Tel.: 22 535 38 06, kom. 662 254 425
Agnieszka Kuchta
Starszy specjalista ds. obsługi sekretariatu
Tel.: 22 185 53 53
Adam Zabrocki
Starszy specjalista ds. administracji
Tel.: 22 535 38 09 kom. 883 359 474
Magdalena Matjasik
Specjalista ds. administracji
Tel.: 22 535 38 04
Rafał Syrek
Specjalista ds. administracji
Tel.: 22 185 53 87 kom. 883 359 487

Wydział Księgowości i Kadr

Iwona Ostrowska
Główna księgowa
Tel.: 22 112 02 88 kom. 694 198 155
Katarzyna Sawicka
Starszy specjalista ds. księgowości i kadr
Tel.: 22 535 38 02 kom. 606 617 342
Jarosław Sołtysiak
Starszy specjalista ds. księgowości
Tel.: 22 535 38 03

Samodzielne Stanowisko Kontrolingu

Sławomir Trzaskowski
Ekspert ds. kontrolingu