Kontakt Kontakt

Siedziba Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
22 185 53 53
22 185 53 71

ul. Grójecka 127 
02-124 Warszawa

 

NIP: 526 21 65 963

REGON: 000115772-00025

 

p.o. Dyrektor
Tomasz Esman
22 185 53 53
Dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych
lub upoważniona przez niego osoba
przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków
we wtorki w godzinach
od 10:00 do 17:00

uprzejmie prosimy o umówienie spotkania w sekretariacie CILP

Dział Administracji

Adam Zabrocki
Kierownik Działu Administracji
Tel.: 22 535 38 09

Dział Organizacji

Małgorzata Czesławska
Kierownik Działu Organizacji
Tel.: 22 112 02 95

Dział Promocji

Krystian Wojtarowicz
Kierownik Działu Promocji
Tel.: 22 185 52 85

Dział Księgowości i Kadr

Ewa Głowacka-Szynal
Główny księgowy
Tel.: 22 11 20 288

Stanowisko ds. kadr i płac

Wioletta Pastuszka-Ćwikła
Ekspert ds. kadr i płac
Tel.: 22 10 02 561