Kontakt Kontakt

Siedziba Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
22 185 53 53
22 185 53 71

ul. Grójecka 127 
02-124 Warszawa
 

NIP: 526 21 65 963

REGON: 000115772-00025

 

Dyrektor
Marta Wasek
22 185 53 53
Dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych
lub upoważniona przez niego osoba
przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków
we wtorki w godzinach
od 10:00 do 17:00

uprzejmie prosimy o umówienie spotkania w sekretariacie CILP

Dział Organizacji

Marta Cichowicz
Kierownik Działu Organizacji
Tel.: 22 185 53 84

° Zespół ds. Organizacji

Małgorzata Czesławska
p.o. Kierownika Zespołu ds. Organizacji
Tel.: 22 112 02 95

° Zespół ds. Obsługi Administracyjnej

Adam Zabrocki
p.o. Kierownika Zespołu ds. Obsługi Administracyjnej
Tel.: 22 535 38 09

Dział Promocji

Krystian Wojtarowicz
p.o. Kierownika Działu Promocji
Tel.: 22 185 52 85

° Zespół ds. Projektów i Rozwoju

Olga Buczyńska
p.o. Kierownika Zespołu ds. Projektów i Rozwoju
Tel.: 22 185 53 69

° Zespół ds. Współpracy z Jednostkami LP

Marek Kłos
p.o. Kierownika Zespołu ds. Współpracy z Jednostkami LP
Tel.: 22 185 52 86

Dział Informacji

Bartłomiej Barański
p.o. Kierownika Działu Informacji
Tel.: 22 535 38 05

Dział Publikacji Leśnych

Agnieszka Sijka
p.o. Kierownika Działu Publikacji Leśnych
Tel.: 22 185 53 82

Dział Księgowości

Iwona Ostrowska
Główna księgowa
Tel.: 22 112 02 88

Samodzielne stanowisko ds. kadr

Nina Grzelak
Tel.: 22 10 02 561