Kontakt Kontakt

Siedziba Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
22 185 53 53
22 185 53 71

ul. Grójecka 127 
02-124 Warszawa
 

NIP: 526 21 65 963

REGON: 000115772-00025

 

p.o. Dyrektor
Marta Wasek
22 185 53 53
p.o. Dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych
Marta Wasek

przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków
we wtorki w godzinach
od 10:00 do 15:00

Wydział Organizacji, Marketingu i Wydawnictw

Marta Cichowicz
Kierownik Wydziału Organizacji, Marketingu i Wydawnictw
Tel.: 22 185 53 84

° Zespół ds. Organizacji i Projektów

Małgorzata Czesławska
p.o. Kierownik Zespołu ds. Organizacji i Projektów
Tel.: 22 112 02 95

° Zespół ds. Wydawnictw

Lech Wydrych
Kierownik Zespołu ds. Wydawnictw
Tel.: 22 185 53 88

Wydział Promocji i Mediów

Ewa Siwiec
Kierownik Wydziału Promocji i Mediów
Tel.: 22 112 02 90

° Zespół Promocji

Olga Buczyńska
Kierownik Zespołu Promocji
Tel.: 22 185 53 69

° Zespół ds. Obsługi Medialnej

Sergiusz Sachno
Kierownik Zespołu ds. Obsługi Medialnej
Tel.: 22 185 53 83

Wydział Administracji

Janusz Błaszczyk
p.o. Kierownik Wydziału Administracji
Tel.: 22 185 53 90

Wydział Księgowości i Kadr

Iwona Ostrowska
Główna księgowa
Tel.: 22 112 02 88