Dobre z Lasu

Projekt „Dobre z Lasu”, realizowany przez Lasy Państwowe, ma na celu promowanie dziczyzny, miodów oraz płodów runa leśnego pochodzących z polskich lasów.

Jednym z celów projektu jest umożliwienie dostępu do ekologicznej, naturalnej i zdrowej żywności. Realizacja tego zadania jest możliwa dzięki prowadzonej przez polskich leśników zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Pozwala ona na korzystanie z dóbr, które daje las, bez wyrządzania mu szkody i zaburzania naturalnej harmonii.

Powyższe cele mogą być zrealizowane dzięki wprowadzeniu na rynek polski marki „Dobre z Lasu” dającej gwarancję, że żywność, którą mamy w dłoni, jest zdrowa i smaczna.

Marka „Dobre z Lasu” korzysta jedynie z produktów pochodzących z lokalnych źródeł, wspierając przy tym niszowy rynek przetwórstwa leśnych produktów niedrzewnych przy zachowaniu wysokich standardów jakości.

To także symbol gospodarowania zasobami przyrody w sposób zrównoważony i zgodny z misją Lasów Państwowych oraz oparty na zasadzie równomiernego zaspokajania potrzeb obu współzależnych od siebie stron – lasu i ludzi.

Marka „Dobre z Lasu” to znak towarowy Lasów Państwowych pełniący funkcję społeczno – promocyjną projektu. Logotyp „Dobre z Lasu” to świadectwo naturalnego pochodzenia surowców i najwyższej jakości produktów.

Sklep stacjonarny „Dobre z Lasu” znajduje się na ul. Grójeckiej 127 w Warszawie.

Kontakt ze sklepem pod numerem telefonu: 605-384-475, bądź mailowo: info@dobrezlasu.pl

Produkty można zamawiać także przez Internet, za pośrednictwem strony internetowej: www.dobrezlasu.pl.