Wydawca treści Wydawca treści

Działalność promocyjno-edukacyjna

CILP organizuje wydarzenia promocyjne, edukacyjne oraz informacyjne, służące przybliżeniu społeczeństwu społecznych, ekonomicznych i przyrodniczych funkcji lasu.

Współpracuje także z mediami i wspiera projekty promocyjne realizowane przez jednostki Lasów Państwowych. Realizuje projekty i przedsięwzięcia społeczne we współpracyz administracją państwową, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi. Działania te służą przede wszystkim wzmocnieniu komunikatów kierowanych do społeczeństwa. Efekty tych działań poddawane są ewaluacji poprzez coroczne badania opinii publicznej.

Pracownicy Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych realizują projekty zarówno o charakterze międzynarodowym, centralnym, jak i regionalnym. Przedsięwzięcia te adresowane są do wybranych grup docelowych (konferencje, debaty, sympozja, kongresy) lub do ogółu społeczeństwa (festyny edukacyjne, pikniki, warsztaty, wystawy i targi.) Wydarzeniami, które na stałe wpisały się do kalendarza imprez promocyjno-edukacyjnych CILP, są m.in:

  • cykliczne, coroczne akcje #sadziMY i #sprzątaMY, których inicjatorem jest Para Prezydencka Rzeczypospolitej Polskiej;
  • pikniki edukacyjne na Bulwarach Wiślanych;
  • piknik edukacyjny z okazji Dnia Dziecka w ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
  • Piknik Naukowy, w ramach którego organizowane jest stoisko edukacyjne LP;
  • Nagroda im. Adama Loreta;
  • Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników na Jasną Górę;
  • Ogólnopolskie Święto Lasu.

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych odpowiada za promocję LP na arenie międzynarodowej. W ostatnim czasie CILP (z ramienia Lasów Państwowych) koordynowało działania promocyjne na 52. Mistrzostwach Europy Leśników w Biathlonie, które odbyły się w styczniu 2020 roku w Dusznikach-Zdroju oraz podczas Światowej Wystawy Łowieckiej "One with Nature”, która odbyła się na przełomie września i października 2021 roku w Budapeszcie.

Działalność informacyjna CILP to także liczne publikacje dotyczące lasów, leśnictwa i polityki leśnej naszego państwa w ogólnopolskich tytułach publicystycznych jak np.: „Super Express”, „Niesamowita Polska”, „Wyklęci”, „Do Rzeczy”, „Dziennik Gazeta Prawna”, „Gazeta Polska Codziennie”, „Gość Niedzielny” i branżowych jak np.: „Przyroda Polska”, „Środowisko” i „Przegląd Techniczny”. W ramach zadań realizowanych przez CILP nawiązano również współpracę z ogólnopolskimi rozgłośniami radiowymi jak np. RMF FM oraz z producentami telewizyjnymi, dzięki czemu współtworzy takie tytuły, jak „Las bliżej nas” i „Prosto z lasu”.

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych organizuje ekspozycje czasowe wystaw tematycznych jak np. „Od 100 lat służymy lasom i ludziom”, „Wisła – drzwi do lasu” czy „Las nie do wiary”, prezentujących bogactwo przyrodnicze polskich lasów oraz złożony system współzależności lasu i człowieka.

Niezwykle ważną część działań promocyjnych na rzecz Lasów Państwowych realizowaną przez CILP jest współpraca z jednostkami LP, owocująca wieloma wydarzeniami edukacyjnymi o charakterze regionalnym i lokalnym, skierowanymi do społeczeństwa: rodzin, dzieci i młodzieży. CILP koordynuje również na szczeblu centralnym działania promocyjne na rzecz projektów rozwojowych LP, jak m.in. „Las Energii”, „Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce” i „Leśne Gospodarstwa Węglowe”. Od wielu lat Centrum Informacyjne Lasów Państwowych jest odpowiedzialne za realizację stoisk promocyjnych LP na imprezach targowych takich, jak „Las EXPO”, „Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLECO” i „Targi EKO LAS”.

Na mocy współpracy CILP z organizacjami pozarządowymi, takimi jak Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, Towarzystwo Przyjaciół Lasu czy Liga Ochrony Przyrody, od wielu lat organizowane są konkursy oraz projekty edukacyjne dla dzieci, młodzieży szkolnej i studentów („YPEF”, „Mój Las”, „Wolf Expedition”).