Wydawca treści Wydawca treści

Echa Leśne

„Echa Leśne” bezpłatny magazyn miłośników lasu, kwartalnik, ukazują się od 1924 roku. Pismo jest skierowane do wszystkich osób odwiedzających Lasy Państwowe: turystów, miłośników przyrody, rodziców z dziećmi, nauczycieli oraz wykładowców wyższych uczelni i studentów.

Magazyn dostępny jest w nadleśnictwach, izbach edukacji leśnej, w ośrodkach wypoczynkowych i szkoleniowych Lasów Państwowych, w siedzibach parków narodowych, oddziałach Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz schroniskach młodzieżowych.

Pismo dużą uwagę zwraca na związki gospodarki leśnej z codziennym życiem kraju. W doborze tematów redakcja kieruje się zasadą „las blisko życia", eksponując takie dziedziny, jak sport, rekreacja i turystyka w lesie, hobby i pasje związane z lasem, gospodarcze i kulturowe znaczenie drewna itp. W przystępny sposób prezentowane są zagadnienia trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej prowadzonej przez LP. Stałą pozycją jest cykl wywiadów, w których „znani i lubiani" (aktorzy, prezenterzy radiowi i telewizyjni, podróżnicy) opowiadają o swoich związkach z lasem i zafascynowaniu leśną przyrodą.

W 2013 roku „Echom Leśnym" przyznano „Złote Szpalty" - najwyższą nagrodę w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Prasy Firmowej, w kategorii  „magazyn dla klientów i partnerów biznesowych o nakładzie 10-50 tys. egzemplarzy", za stworzenie profesjonalnego produktu.

Od 2015 roku „Echa Leśne" są również dostępne na smartfonach i tabletach.

Kontakt do gazety: echa.lesne@cilp.lasy.gov.pl

Redakcja

Agnieszka Sijka– redaktor naczelny

Tel.:  22 185 53 82
e-mail:  agnieszka.sijka@cilp.lasy.gov.pl

Bogumiła Grabowska - sekretarz redakcji

Tel.: 22 185 53 78
e-mail: bogumila.grabowska@cilp.lasy.gov.pl