Wydawca treści Wydawca treści

Edukacyjne i promocyjne

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych realizuje plan wydawniczy dostosowany do potrzeb informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Plan ten rocznie obejmuje około 30 publikacji.

W kategorii wydawnictw promocyjnych stałymi pozycjami wydawniczymi są kalendarze o tematyce leśnej oraz przeznaczony dla młodzieży, pełen walorów edukacyjnych „Kalendarz z lasu”, co roku prezentujący inny temat związany z tematyką leśną - kalendarz szkolny, bo rozpoczyna się we wrześniu i kończy w sierpniu następnego roku.

CILP może pochwalić się także dwiema seriami wydawniczymi skierowanymi do edukatorów leśnych, nauczycieli i uczniów: Leśne obserwacje i eksperymenty oraz Poznać i zrozumieć las, które popularyzują naukę o ekosystemach leśnych oraz rozwijają pasję badacza i eksperymentatora. Ciekawa szata graficzna i solidna porcja wiedzy – polecamy!

Pobierz inne publikacje wydane przez CILP

Utrwalenie wiedzy przyrodniczej najlepiej udaje się w praktyce. Posłużą temu wydane ostatnio klucz do rozpoznawania drzew i krzewów leśnych Czyj to liść? i klucz do rozpoznawania porostów Jakim powietrzem oddycham? – ten ostatni szczególnie aktualny w kontekście walki ze smogiem.

Dla miłośników przyrody i turystyki oferujemy szereg ciekawych tytułów: Jak obserwować dzikie zwierzęta w lesie, Moje spotkania ze zwierzętami, Kalendarz leśnej przyrody; a w serii przewodników „Warto zobaczyć w Lasach Państwowych” pozycje: Mazury i Suwalszczyzna, Wielkopolska, Ogrody botaniczne i arboreta leśne, Roztocze i Kotlina Sandomierska oraz Ziemia Lubuska. Na szczególną uwagę zasługuje oczekiwana w kręgach miłośników survivalu i bushcraftu publikacja Leśny survival, która w oryginalny sposób zachęca do odważniejszego korzystania z lasów i ich bogactwa, jednocześnie przestrzegając przed lekkomyślnym zachowaniem i nieznajomością obowiązujących przepisów.

Nie zapominamy też o najmłodszych, dla których wydaliśmy kolorowanki, a wśród nich Rysowanki-malowanki. Leśne zwierzęta. Wyszliśmy także naprzeciw oczekiwaniom edukatorów leśnych, którzy są prawdziwą skarbnicą pomysłów na gry i zabawy dla dzieci. Tak powstała seria „Z lasem przez cały rok”, czyli zestaw czterech książek wypełnionych ćwiczeniami edukacyjnymi, ale z uwzględnieniem cyklicznych zmian zachodzących w przyrodzie.

Autorami są nasi doświadczeni edukatorzy, a zagadnienia obejmują poznawanie lasu, zadania przyrodnicze i, co najważniejsze, poznawanie pracy leśnika. Niezwykle barwna seria, pełna zabaw, łamigłówek, rebusów i pięknych wierszyków do zapamiętywania i cytowania. Różnorodność i ciekawa forma publikacji z pewnością nie pozwolą małemu czytelnikowi na odłożenie książki, dopóki nie wykona wszystkich zadań.

Lasy Państwowe to sprawny administrator lasów, które są własnością nas wszystkich. Swą działalność i jej wyniki corocznie przedstawiają w Raporcie o stanie lasów - także wydawanym  nakładem CILP. Dbamy, aby nasze wyniki docierały do jak najszerszego odbiorcy, dlatego dane statystyczne z Raportu ujmujemy w skróconej formie w wydawanych corocznie folderach Lasy Państwowe w liczbach, Lasy w Polsce i Dla lasu. Dla ludzi.

Prócz nich wydajemy ulotki i broszury informujące o bieżących działaniach PGL LP, jak również stanowiące informacyjne wsparcie dla konferencji, branżowych spotkań, sympozjów naukowych czy paneli eksperckich organizowanych wspólnie z Ministerstwem Środowiska i innymi instytucjami. Natomiast tym, którzy chcieliby bliżej poznać zawód leśnika, proponujemy świetną książkę Rok leśniczego, autorstwa leśnika-pasjonata Jarosława Szałaty, a jako lektury uzupełniające Borowi służyć będę, Pozytywnie zakręceni oraz folder Skąd się wzięli leśnicy.