Wydawca treści Wydawca treści

Edukacyjne i promocyjne

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych realizuje plan wydawniczy dostosowany do potrzeb informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Plan ten rocznie obejmuje około 30 publikacji.

W kategorii wydawnictw promocyjnych stałymi pozycjami wydawniczymi są kalendarze o tematyce leśnej oraz przeznaczony dla młodzieży, pełen walorów edukacyjnych „Kalendarz z lasu”, co roku prezentujący inny temat związany z tematyką leśną - kalendarz szkolny, bo rozpoczyna się we wrześniu i kończy w sierpniu następnego roku.

CILP może pochwalić się także dwiema seriami wydawniczymi skierowanymi do edukatorów leśnych, nauczycieli i uczniów: Leśne obserwacje i eksperymenty oraz Poznać i zrozumieć las, które popularyzują naukę o ekosystemach leśnych oraz rozwijają pasję badacza i eksperymentatora. Ciekawa szata graficzna i solidna porcja wiedzy – polecamy!

Pobierz inne publikacje wydane przez CILP

Utrwalenie wiedzy przyrodniczej najlepiej udaje się w praktyce. Posłużą temu wydane ostatnio klucz do rozpoznawania drzew i krzewów leśnych Czyj to liść? i klucz do rozpoznawania porostów Jakim powietrzem oddycham? – ten ostatni szczególnie aktualny w kontekście walki ze smogiem.

Dla miłośników przyrody i turystyki oferujemy szereg ciekawych tytułów: Jak obserwować dzikie zwierzęta w lesie, Moje spotkania ze zwierzętami, Kalendarz leśnej przyrody; a w serii przewodników „Warto zobaczyć w Lasach Państwowych” pozycje: Mazury i Suwalszczyzna, Wielkopolska, Ogrody botaniczne i arboreta leśne, Roztocze i Kotlina Sandomierska oraz Ziemia Lubuska. Na szczególną uwagę zasługuje oczekiwana w kręgach miłośników survivalu i bushcraftu publikacja Leśny survival, która w oryginalny sposób zachęca do odważniejszego korzystania z lasów i ich bogactwa, jednocześnie przestrzegając przed lekkomyślnym zachowaniem i nieznajomością obowiązujących przepisów.

Nie zapominamy też o najmłodszych, dla których wydaliśmy kolorowanki, a wśród nich Rysowanki-malowanki. Leśne zwierzęta. Wyszliśmy także naprzeciw oczekiwaniom edukatorów leśnych, którzy są prawdziwą skarbnicą pomysłów na gry i zabawy dla dzieci. Tak powstała seria „Z lasem przez cały rok”, czyli zestaw czterech książek wypełnionych ćwiczeniami edukacyjnymi, ale z uwzględnieniem cyklicznych zmian zachodzących w przyrodzie.

Autorami są nasi doświadczeni edukatorzy, a zagadnienia obejmują poznawanie lasu, zadania przyrodnicze i, co najważniejsze, poznawanie pracy leśnika. Niezwykle barwna seria, pełna zabaw, łamigłówek, rebusów i pięknych wierszyków do zapamiętywania i cytowania. Różnorodność i ciekawa forma publikacji z pewnością nie pozwolą małemu czytelnikowi na odłożenie książki, dopóki nie wykona wszystkich zadań.

Lasy Państwowe to sprawny administrator lasów, które są własnością nas wszystkich. Swą działalność i jej wyniki corocznie przedstawiają w Raporcie o stanie lasów - także wydawanym  nakładem CILP. Dbamy, aby nasze wyniki docierały do jak najszerszego odbiorcy, dlatego dane statystyczne z Raportu ujmujemy w skróconej formie w wydawanych corocznie folderach Lasy Państwowe w liczbach, Lasy w Polsce i Dla lasu. Dla ludzi.

Prócz nich wydajemy ulotki i broszury informujące o bieżących działaniach PGL LP, jak również stanowiące informacyjne wsparcie dla konferencji, branżowych spotkań, sympozjów naukowych czy paneli eksperckich organizowanych wspólnie z Ministerstwem Środowiska i innymi instytucjami. Natomiast tym, którzy chcieliby bliżej poznać zawód leśnika, proponujemy świetną książkę Rok leśniczego, autorstwa leśnika-pasjonata Jarosława Szałaty, a jako lektury uzupełniające Borowi służyć będę, Pozytywnie zakręceni oraz folder Skąd się wzięli leśnicy.

 

 


Wydawca treści Wydawca treści

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych realizuje co roku plany wydawnicze dostosowane do potrzeb promocyjnych i edukacyjnych LP. Średnio wydajemy rocznie ok. 30 publikacji w nakładach od kilkuset...