Wydawca treści Wydawca treści

Edukacyjne i promocyjne

Plan wydawniczy Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych rocznie obejmuje około 30 tytułów, w tym zarówno nowych publikacji, jak i dodruków najpopularniejszych pozycji. Wszystkie z nich są dostosowane do potrzeb informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych Lasów Państwowych.

W kategorii wydawnictw promocyjnych stałymi pozycjami wydawniczymi są kalendarze o tematyce leśnej oraz przeznaczony dla młodzieży, pełen walorów edukacyjnych „Kalendarz z lasu”, co roku prezentujący inny temat związany z tematyką leśną - kalendarz szkolny, bo rozpoczyna się we wrześniu i kończy w sierpniu następnego roku.

CILP może pochwalić się także bogatą ofertą wydawnictw skierowanych do edukatorów leśnych i nauczycieli. Scenariusze lekcji na temat idei zrównoważonego rozwoju oraz racjonalnego gospodarowania zasobami leśnymi dla uczniów i uczennic liceów ogólnokształcących, Scenariusze zajęć z zakresu edukacji leśnej do przeprowadzenia online, Zrównoważony rozwój w edukacji leśnej oraz przygotowane specjalnie dla ośrodków edukacyjnych Lasów Państwowych materiały dotyczące ochrony owadów zapylających ułatwią prowadzenie wszelkiego rodzaju zajęć z edukacji przyrodniczoleśnej.

Utrwalenie wiedzy przyrodniczej najlepiej udaje się w praktyce. Posłużą temu wydane ostatnio klucz do rozpoznawania drzew i krzewów leśnych Czyj to liść? i klucz do rozpoznawania porostów Jakim powietrzem oddycham? – ten ostatni szczególnie aktualny w kontekście walki ze smogiem.

Publikacje CILP dostępne są TUTAJ

Dla miłośników przyrody i turystyki oferujemy szereg ciekawych tytułów: Sztukę fotografowania przyrody, serię „Warto zobaczyć w Lasach Państwowych” z nowymi pozycjami: Od Mazowsza do Podlasia, Bory Tucholskie i Pojezierze Kaszubskie, Od Puszczy Kozienickiej do Ponidzia, Góry i pogórza wschodniej Polski, a także kolejną z części Niemapy, tym razem przybliżającą Lasy Pomorza Gdańskiego.

Na szczególną uwagę zasługują wydawnictwa związane z Puszczą Białowieską, w tym będąca przedrukiem unikatowej monografii z 1826 r. Nota opisowa Puszczy Cesarskiej w Białowieży, na Litwie, zawierające przedruk artykułów przygotowanych i opublikowanych przez Polskie Towarzystwo Leśne Dwa wieki Puszczy Białowieskiej na łamach Sylwana, mapa Puszczy Białowieskiej jako obiektu transgranicznego oraz Czy żubry ziewają, wciągająca opowieść o białowieskich mocarzach.

Nie zapominamy też o najmłodszych, dla których wydaliśmy kolorowanki, a wśród nich Rysowanki-malowanki. Leśne zwierzęta. Wyszliśmy także naprzeciw oczekiwaniom edukatorów leśnych, którzy są prawdziwą skarbnicą pomysłów na gry i zabawy dla dzieci. Tak powstała seria „Z lasem przez cały rok”, czyli zestaw czterech książek wypełnionych ćwiczeniami edukacyjnymi, ale z uwzględnieniem cyklicznych zmian zachodzących w przyrodzie. W ramach wsparcia przebywających w naszym kraju uchodźców zza wschodniej granicy przygotowaliśmy je także w języku ukraińskim.

Autorami są nasi doświadczeni edukatorzy, a zagadnienia obejmują poznawanie lasu, zadania przyrodnicze i, co najważniejsze, poznawanie pracy leśnika. Niezwykle barwna seria, pełna zabaw, łamigłówek, rebusów i pięknych wierszyków do zapamiętywania i cytowania. Różnorodność i ciekawa forma publikacji z pewnością nie pozwolą małemu czytelnikowi na odłożenie książki, dopóki nie wykona wszystkich zadań.

Lasy Państwowe to sprawny administrator lasów, które są własnością nas wszystkich. Swą działalność i jej wyniki corocznie przedstawiają w Raporcie o stanie lasów - także wydawanym  nakładem CILP, a także w Społecznej odpowiedzialności Lasów Państwowych. Dbamy, aby nasze wyniki docierały do jak najszerszego odbiorcy, dlatego dane statystyczne z Raportu ujmujemy w skróconej formie w wydawanych corocznie folderach Lasy Państwowe w liczbach, Lasy w Polsce i Dla lasu. Dla ludzi.

Prócz nich wydajemy ulotki i broszury informujące o bieżących działaniach PGL LP, jak również stanowiące informacyjne wsparcie dla konferencji, branżowych spotkań, sympozjów naukowych czy paneli eksperckich organizowanych wspólnie z Ministerstwem Środowiska i innymi instytucjami.

W ofercie CILP znajdują się także, ciesząca się nieustającą popularnością książka Dobre z lasu, zawierająca sprawdzone przepisy na zdrowe dania z leśnych darów, seria do nauki języka angielskiegoThematic Forest Doctionary, Basic Forest Vocabulary oraz English in Forestry i przybliżająca losy świętych publikacja pt. Leśnymi ścieżkami Świętych Pańskich.

Wiele wydawanych przez CILP publikacji dostępnych jest formie E-książek.