Wydawca treści Wydawca treści

Kampanie komunikacyjne

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych opracowuje i koordynuje ogólnopolskie kampanie promocyjne i edukacyjne. Odpowiadamy także za działania wizerunkowe LP, w tym system identyfikacji wizualnej.


Do naszych zadań w tym zakresie należy: opracowywanie spójnych dla wszystkich jednostek Lasów Państwowych koncepcji kampanii komunikacyjnych, przygotowywanie kluczowych komunikatów, elementów identyfikacji wizualnej oraz kalendarza wydarzeń. Działalność promocyjna Centrum realizowana jest na poziomie centralnym, jak również we współpracy z jednostkami Lasów Państwowych.
Organizujemy wydarzenia promocyjno-edukacyjne, współpracujemy z mediami i wspieramy projekty promocyjne realizowane przez jednostki Lasów Państwowych. Działania te służą przede wszystkim wzmocnieniu komunikatów kierowanych do społeczeństwa. Efekty kampanii poddawane są ewaluacji poprzez badania opinii publicznej.

W ramach kampanii promocyjno-informacyjnych realizujemy projekty zarówno o charakterze centralnym, jak i regionalnym. Przedsięwzięcia te adresowane są zazwyczaj do ogółu społeczeństwa, np. festyny edukacyjne, pikniki, wystawy i targi. Wydarzeniami, które na stałe wpisały się do kalendarza imprez promocyjno-edukacyjnych, są: Ogólnopolskie Święto Lasu, Dzień Ziemi, Święto Polskiej Niezapominajki, Piknik Naukowy w Warszawie, Wielkie Grzybobranie w Długosiodle, targi branżowe: Eko Las i Las Expo.

W 2014 roku nasze działania koncentrowały  się na nagłośnieniu jubileuszu 90-lecia Lasów Państwowych. Prowadzone kampanie informacyjno-edukacyjne realizowane były  pod hasłem; „90 lat Lasów Państwowych. Dla lasu, dla ludzi".  W roku jubileuszowym współpracowaliśmy z organami administracji państwowej: konferencja w Sejmie pod honorowym patronatem Marszałek Sejmu Ewy Kopacz.

Święto lasu pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego, projekt „Dęby Wolności" we współpracy z Kancelarią Prezydenta oraz 25 tras biegowych wytyczonych w ramach projektu „Wolność jest w naturze" opracowanego we współpracy z Ministerstwem Środowiska oraz środowiskami opiniotwórczymi i światem nauki.  Przygotowane również zostały konferencje, stoiska targowe, współpracowaliśmy  i koordynowaliśmy działania promocyjne jednostek regionalnych LP. Kontynuowane były także (rozpoczęte w latach ubiegłych) przedsięwzięcia adresowane do ogółu społeczeństwa – promujące aktywne formy wypoczynku na terenach leśnych:

 • „Trenuj w lesie" – akcja propagująca sport w lesie oraz leśną infrastrukturę turystyczną.
 • z BiegiemNatury" – projekt realizowany wspólnie z klubem Biegam bo Lubię oraz Programem 3 Polskiego Radia.

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych zrealizowało ogólnopolskie kampanie promocyjno-edukacyjne:

 • „Lasy Państwowe. Dla lasu, dla ludzi" - w  2018 roku Lasy Państwowe rozpoczęły kampanie promującą wielofunkcyjną gospodarkę leśną. Lasy Państwowe stosując się do zasady zrównoważonego gospodarowania zasobami leśnymi godzą interesy wielu grup społecznych. Z lasów korzystają turyści i właściciele firm, naukowcy i rowerzyści, mieszkańcy wsi i dużych miast. Każdy także inaczej widzi las, każdy ma również inne potrzeby. Zadaniem leśników jest w taki sposób zarządzać lasami, by godzić oczekiwania wszystkich bez szkody dla przyrody. Robią to od niemal stu lat.
   
 • Księga identyfikacji wizualnej kampanii „Lasy Państwowe. Dla lasu, dla ludzi”
   
 • Międzynarodowy Rok Lasów. ONZ ogłosiło 2011 rok Międzynarodowym Rokiem Lasów. Lasy Państwowe przyłączyły się do tej inicjatywy, prowadząc liczne działania promocyjne pod hasłem „Lasy dla ludzi". Centrum Informacyjne Lasów Państwowych opracowało na potrzeby powyższego projektu: pięć komunikatów wspierających hasło główne, identyfikację wizualną, przygotowało liczne wydarzenia skierowane do społeczeństwa oraz koordynowało działania jednostek regionalnych LP.
   
 • „Lasy Państwowe. Zapraszamy" – kampania promująca las jako miejsce atrakcyjnego, aktywnego i zdrowego wypoczynku. Lasy Państwowe zapraszały wszystkich do regularnego odwiedzania polskich lasów i korzystania z bogatej oferty rekreacyjno-wypoczynkowej, jaką przygotowali i udostępnili polscy leśnicy. Działania skierowano przede wszystkim na promocję walorów, jakie posiadają lasy zarządzane przez PGL LP, w tym na: propagowanie aktywnego trybu życia w bezpośrednim kontakcie z piękną leśną przyrodą oraz zaprezentowanie oferty LP, jaką tworzy bogata infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, tj. trasy piesze, szlaki rowerowe i konne, leśne wiaty, obozowiska, pola biwakowe.