Wydawca treści Wydawca treści

Konferencje i spotkania branżowe

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych współpracuje z organizacjami i firmami związanymi z lasem i leśnictwem. Celem podejmowanych działań jest zwrócenie uwagi opinii publicznej i środowisk opiniotwórczych na najważniejsze zagadnienia związane z prowadzeniem zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

W ramach tej współpracy przygotowywane są spotkania przedstawicieli PGL LP z parlamentarzystami, samorządowcami, światem nauki, studentami, organizacjami społecznymi, przedstawicielami przemysłu drzewnego i innymi instytucjami, które współpracują z Lasami Państwowymi. Zakres zadań realizowanych przez CILP obejmuje przede wszystkim współorganizację konferencji, sympozjów, warsztatów, wyjazdów terenowych i wystaw tematycznych.

Centrum koordynuje także projekty informacyjne o zasięgu europejskim oraz międzynarodowym, jak np. ustanowiony 21 marca przez ONZ Międzynarodowy Dzień Lasów, a także Europejski Tydzień Leśny. W ramach wskazanych wyżej przedsięwzięć CILP promuje model polskiego leśnictwa – oparty na wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśną. Ponadto przedstawiciele CILP uczestniczą w pracach grupy Forest Communicator's Network UNECE/FAO Team of Specialists, zajmującej się szeroko rozumianą problematyką lasów i leśnictwa.