KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH PROMUJĄ ZDROWĄ ŻYWNOŚĆ Z POLSKICH LASÓW

Także i w tym roku Lasy Państwowe będę współpracowały z kołami gospodyń wiejskich, by wspólnie popularyzować wiedzę o żywności pochodzenia leśnego. Organizacje, które przedstawią najlepsze projekty na działania promujące wykorzystanie dziczyzny i płodów runa leśnego mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 10 tys. zł!

Podobnie, jak w poprzednim roku, program ma zasięg ogólnopolski i jest skierowany do kół gospodyń wiejskich, które są wpisane do krajowego rejestru kgw. Jego zadaniem jest upowszechnienie wiedzy o żywności, jaką daje las i jej unikalnych walorach, a zarazem o przyrodzie lasów i zrównoważonej gospodarce leśnej.

Jak podkreśla Józef Kubica, dyrektor generalny Lasów Państwowych: Pierwsza edycja konkursu była bardzo udana i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem kół gospodyń wiejskich. Wpłynęło ponad 600 wniosków, spośród których dofinasowanie otrzymało aż 590 z nich. Po czym dodaje – Cieszy nas nie tylko ilość organizacji, jakie wyraziły wolę współpracy z Lasami Państwowymi, ale przede wszystkim kreatywne pomysły doskonale wypełniające założenia konkursu. Wspólnie z kołami gospodyń wiejskich promowaliśmy las, zdrowy tryb życia i najlepsze produkty, jakie daje nam natura.

Edward Siarka, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska zwraca uwagę, że: Nie ma nic lepszego niż pożywienie pochodzące prosto z natury, towarzyszące nam od wieków. Pożywienie, którego źródłem był i jest las. Program „Natura od kuchni”, podobnie, jak autorski projekt Lasów Państwowych „Dobre z lasu” pokazuje, jak można gospodarować zasobami przyrody w sposób zrównoważony i zgodny z misją Lasów Państwowych. Jak  równomiernie zaspokajać potrzeby obu współzależnych od siebie stron – lasu i ludzi.

Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

Aby wziąć udział w konkursie, trzeba zaprezentować pomysły na działania promujące lasy i żywność pochodzenia leśnego. Może to być np. organizacja stoiska popularyzującego produkty runa leśnego albo przeprowadzenie warsztatów czy konkursu kulinarnego na najlepszą potrawę z wykorzystaniem produktów z lasu. Pod uwagę brane będą także zajęcia dla dzieci, m.in. lekcje o prozdrowotnych walorach leśnej żywności. Na laureatów czeka dofinansowanie w wysokości do 10 tys. zł netto.

Udział w Konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia można przesyłać do 30 września 2023 r.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

https://lesnykonkurs.pl/naturaodkuchni

*

„Dobre z lasu” czyli zdrowa żywność z polskich lasów – autorski projekt Lasów Państwowych

Lasy Państwowe są właścicielem marki „Dobre z Lasu”, za pomocą której promują zdrową żywność pochodzącą z polskich lasów, czyli dziczyznę, miody oraz płody runa leśnego. Celem tego przedsięwzięcia jest umożliwienie dostępu do ekologicznej, naturalnej i zdrowej żywności, korzystając z dóbr, które daje las, bez wyrządzania mu szkody i zaburzania naturalnej harmonii. Marka „Dobre z Lasu” firmuje produkty pochodzące z lokalnych źródeł i wspiera rynek przetwórstwa leśnych produktów niedrzewnych. Więcej na ten temat pod adresem: www.dobrezlasu.pl

Projekty zakwalifikowane do realizacji w ramach Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich  „Natura od Kuchni” Lista nr 1
1 Koło Gospodyń Wiejskich w Luszowicach
2 Koło Gospodyń Wiejskich Ekipa z Piskarek
3 Koło Gospodyń Wiejskich w Tuszymie
4 Koło Gospodyń Wiejskich w Jadachach „Jagodzianki”
5 Stowarzyszenie Kobiet Wsi Smęgorzów
6 Koło Gospodyń Wiejskich w Rogowie
7 Koło Gospodyń Wiejskich Babiniec-Czarna i Przyjaciele w Czarnej Górnej
8 Koło Gospodyń Wiejskich w Przysiece
9 Koło Gospodyń Wiejskich „Na obcasach” w Zbuczynie
10 Koło Gospodyń Wiejskich w Jutrkowie
11 Koło Gospodyń Wiejskich w Gaworzycach
12 Koło Gospodyń Wiejskich w Skrzydlowie
13 Koło Gospodyń Wiejskich Brodłejki w Brodach
14 Kółko Rolnicze-Koło Gospodyń Wiejskich w Sławkach
15 Koło Gospodyń Wiejskich w Skuszewie „Kółko”
16 Koło Gospodyń Wiejskich w Giedlarowej
17 Koło Gospodyń Wiejskich w Rożnicy
18 Koło Gospodyń Wiejskich Bukowa Śląska
19 Koło Gospodyń Wiejskich Ziemi Kołczyńskiej
20 Koło Gospodyń Wiejskich w Siemczynie „Siemczynianki”
21 Koło Gospodyń Wiejskich w Ratyniu
22 Koło Gospodyń Wiejskich w Wierzawicach
23 Koło Gospodyń Wiejskich w Starym Mieście
24 Koło Gospodyń Wiejskich w Bychawie „AKTYWNE”
25 Koło Gospodyń Wiejskich zGrabna Paczka
26 Koło Gospodyń Wiejskich Biedaczów Gwizdów
27 Koło Gospodyń Wiejskich w Chałupkach Dębniańskich
28 Koło Gospodyń Wiejskich w Przychojcu
29 Koło Gospodyń Wiejskich w Lądku
30 Koło Gospodyń Wiejskich w Stodzewiu „Stodzewianki”
31 Koło Gospodyń Wiejskich „Róża” w Rudce
32 Koło Gospodyń Wiejskich w Durągu
33 Koło Gospodyń Wiejskich w Sielcu Biskupim „Sielczanie”
34 Koło Gospodyń Wiejskich w Boszczynku
35 Koło Gospodyń Wiejskich Krzesławice
36 Koło Gospodyń Wiejskich w Szymonkach
37 Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy „Chałeczki” w Podmaleńcu
38 Koło Gospodyń Wiejskich w Objezierzu
39 Koło Gospodyń Wiejskich w Wujskiem
40 Koło Gospodyń Wiejskich w Długiem
41 Koło Gospodyń Wiejskich w Bełzowie
42 Koło Gospodyń Wiejskich w Pcimiu
43 Koło Gospodyń Wiejskich w Moszczance
44 Koło Gospodyń Wiejskich w Weryni
45 Koło Gospodyń Wiejskich w Jasionce
46 Koło Gospodyń Wiejskich w Wielkim Dworze „SUPER BABKI”
47 Koło Gospodyń Wiejskich w Lachowicach „Lubniczanki”
48 Koło Gospodyń Wiejskich w Posejnelach
49 Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Skrbeńszczanie 
50 Koło Gospodyń Wiejskich w Mołodyczu
51 Koło Gospodyń Wiejskich w Kaczkowicach
52 Koło Gospodyń Wiejskich w Szonowie
53 Koło Gospodyń Wiejskich w Królewicach
54 Koło Gospodyń Wiejskich Dzierzążenko „Dziarskie Babki”
55 Koło Gospodyń Wiejskich w Kamiennej
56 Koło Gospodyń Wiejskich w Kozłowie
57 Koło Gospodyń Wiejskich w Dębinach „Nad Stawem”
58 Koło Gospodyń Wiejskich „Brzozaki” w Brzózie Królewskiej
59 Koło Gospodyń Wiejskich w Hucisku
60 Koło Gospodyń Wiejskich w Dębnie
61 Koło Gospodyń Wiejskich w Kłomnicach
62 Koło Gospodyń Wiejskich Rzeczyca-Ralewice
63 Koło Gospodyń Wiejskich w Karlikowie
64 Koło Gospodyń Wiejskich w Piskorowicach
65 Koło Gospodyń Wiejskich „Rajskie Jabłuszka” w Stefanówce