KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH PROMUJĄ ZDROWĄ ŻYWNOŚĆ Z POLSKICH LASÓW

Także i w tym roku Lasy Państwowe będę współpracowały z kołami gospodyń wiejskich, by wspólnie popularyzować wiedzę o żywności pochodzenia leśnego. Organizacje, które przedstawią najlepsze projekty na działania promujące wykorzystanie dziczyzny i płodów runa leśnego mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 10 tys. zł!

Podobnie, jak w poprzednim roku, program ma zasięg ogólnopolski i jest skierowany do kół gospodyń wiejskich, które są wpisane do krajowego rejestru kgw. Jego zadaniem jest upowszechnienie wiedzy o żywności, jaką daje las i jej unikalnych walorach, a zarazem o przyrodzie lasów i zrównoważonej gospodarce leśnej.

Jak podkreśla Józef Kubica, dyrektor generalny Lasów Państwowych: Pierwsza edycja konkursu była bardzo udana i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem kół gospodyń wiejskich. Wpłynęło ponad 600 wniosków, spośród których dofinasowanie otrzymało aż 590 z nich. Po czym dodaje – Cieszy nas nie tylko ilość organizacji, jakie wyraziły wolę współpracy z Lasami Państwowymi, ale przede wszystkim kreatywne pomysły doskonale wypełniające założenia konkursu. Wspólnie z kołami gospodyń wiejskich promowaliśmy las, zdrowy tryb życia i najlepsze produkty, jakie daje nam natura.

Edward Siarka, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska zwraca uwagę, że: Nie ma nic lepszego niż pożywienie pochodzące prosto z natury, towarzyszące nam od wieków. Pożywienie, którego źródłem był i jest las. Program „Natura od kuchni”, podobnie, jak autorski projekt Lasów Państwowych „Dobre z lasu” pokazuje, jak można gospodarować zasobami przyrody w sposób zrównoważony i zgodny z misją Lasów Państwowych. Jak  równomiernie zaspokajać potrzeby obu współzależnych od siebie stron – lasu i ludzi.

Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

Aby wziąć udział w konkursie, trzeba zaprezentować pomysły na działania promujące lasy i żywność pochodzenia leśnego. Może to być np. organizacja stoiska popularyzującego produkty runa leśnego albo przeprowadzenie warsztatów czy konkursu kulinarnego na najlepszą potrawę z wykorzystaniem produktów z lasu. Pod uwagę brane będą także zajęcia dla dzieci, m.in. lekcje o prozdrowotnych walorach leśnej żywności. Na laureatów czeka dofinansowanie w wysokości do 10 tys. zł netto.

Udział w Konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia można przesyłać do 30 września 2023 r.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

https://lesnykonkurs.pl/naturaodkuchni

*

„Dobre z lasu” czyli zdrowa żywność z polskich lasów – autorski projekt Lasów Państwowych

Lasy Państwowe są właścicielem marki „Dobre z Lasu”, za pomocą której promują zdrową żywność pochodzącą z polskich lasów, czyli dziczyznę, miody oraz płody runa leśnego. Celem tego przedsięwzięcia jest umożliwienie dostępu do ekologicznej, naturalnej i zdrowej żywności, korzystając z dóbr, które daje las, bez wyrządzania mu szkody i zaburzania naturalnej harmonii. Marka „Dobre z Lasu” firmuje produkty pochodzące z lokalnych źródeł i wspiera rynek przetwórstwa leśnych produktów niedrzewnych. Więcej na ten temat pod adresem: www.dobrezlasu.pl

Projekty zakwalifikowane do realizacji w ramach Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich  „Natura od Kuchni” Lista nr 1 (oceniono wnioski, które wpłynęły do dnia 15.03.2023 r.) 
1 Koło Gospodyń Wiejskich w Luszowicach
2 Koło Gospodyń Wiejskich Ekipa z Piskarek
3 Koło Gospodyń Wiejskich w Tuszymie
4 Koło Gospodyń Wiejskich w Jadachach „Jagodzianki”
5 Stowarzyszenie Kobiet Wsi Smęgorzów
6 Koło Gospodyń Wiejskich w Rogowie
7 Koło Gospodyń Wiejskich Babiniec-Czarna i Przyjaciele w Czarnej Górnej
8 Koło Gospodyń Wiejskich w Przysiece
9 Koło Gospodyń Wiejskich „Na obcasach” w Zbuczynie
10 Koło Gospodyń Wiejskich w Jutrkowie
11 Koło Gospodyń Wiejskich w Gaworzycach
12 Koło Gospodyń Wiejskich w Skrzydlowie
13 Koło Gospodyń Wiejskich Brodłejki w Brodach
14 Kółko Rolnicze-Koło Gospodyń Wiejskich w Sławkach
15 Koło Gospodyń Wiejskich w Skuszewie „Kółko”
16 Koło Gospodyń Wiejskich w Giedlarowej
17 Koło Gospodyń Wiejskich w Rożnicy
18 Koło Gospodyń Wiejskich Bukowa Śląska
19 Koło Gospodyń Wiejskich Ziemi Kołczyńskiej
20 Koło Gospodyń Wiejskich w Siemczynie „Siemczynianki”
21 Koło Gospodyń Wiejskich w Ratyniu
22 Koło Gospodyń Wiejskich w Wierzawicach
23 Koło Gospodyń Wiejskich w Starym Mieście
24 Koło Gospodyń Wiejskich w Bychawie „AKTYWNE”
25 Koło Gospodyń Wiejskich zGrabna Paczka
26 Koło Gospodyń Wiejskich Biedaczów Gwizdów
27 Koło Gospodyń Wiejskich w Chałupkach Dębniańskich
28 Koło Gospodyń Wiejskich w Przychojcu
29 Koło Gospodyń Wiejskich w Lądku
30 Koło Gospodyń Wiejskich w Stodzewiu „Stodzewianki”
31 Koło Gospodyń Wiejskich „Róża” w Rudce
32 Koło Gospodyń Wiejskich w Durągu
33 Koło Gospodyń Wiejskich w Sielcu Biskupim „Sielczanie”
34 Koło Gospodyń Wiejskich w Boszczynku
35 Koło Gospodyń Wiejskich Krzesławice
36 Koło Gospodyń Wiejskich w Szymonkach
37 Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy „Chałeczki” w Podmaleńcu
38 Koło Gospodyń Wiejskich w Objezierzu
39 Koło Gospodyń Wiejskich w Wujskiem
40 Koło Gospodyń Wiejskich w Długiem
41 Koło Gospodyń Wiejskich w Bełzowie
42 Koło Gospodyń Wiejskich w Pcimiu
43 Koło Gospodyń Wiejskich w Moszczance
44 Koło Gospodyń Wiejskich w Weryni
45 Koło Gospodyń Wiejskich w Jasionce
46 Koło Gospodyń Wiejskich w Wielkim Dworze „SUPER BABKI”
47 Koło Gospodyń Wiejskich w Lachowicach „Lubniczanki”
48 Koło Gospodyń Wiejskich w Posejnelach
49 Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Skrbeńszczanie 
50 Koło Gospodyń Wiejskich w Mołodyczu
51 Koło Gospodyń Wiejskich w Kaczkowicach
52 Koło Gospodyń Wiejskich w Szonowie
53 Koło Gospodyń Wiejskich w Królewicach
54 Koło Gospodyń Wiejskich Dzierzążenko „Dziarskie Babki”
55 Koło Gospodyń Wiejskich w Kamiennej
56 Koło Gospodyń Wiejskich w Kozłowie
57 Koło Gospodyń Wiejskich w Dębinach „Nad Stawem”
58 Koło Gospodyń Wiejskich „Brzozaki” w Brzózie Królewskiej
59 Koło Gospodyń Wiejskich w Hucisku
60 Koło Gospodyń Wiejskich w Dębnie
61 Koło Gospodyń Wiejskich w Kłomnicach
62 Koło Gospodyń Wiejskich Rzeczyca-Ralewice
63 Koło Gospodyń Wiejskich w Karlikowie
64 Koło Gospodyń Wiejskich w Piskorowicach
65 Koło Gospodyń Wiejskich „Rajskie Jabłuszka” w Stefanówce
 
Projekty zakwalifikowane do realizacji w ramach Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich „Natura od Kuchni” Lista nr 2 (oceniono wnioski, które wpłynęły do dnia 10.04.2023 r.)
 
1 Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnawce Drugiej
2 Koło Gospodyń Wiejskich „Boleścianki” w Bolestach 
3 Koło Gospodyń Wiejskich „Jagodzianki” w Majdanie Górnym
4 Koło Gospodyń Wiejskich Kobietkowo Nowe Żukowice
5 Koło Gospodyń Wiejskich w Wilamowie Wilamowianki
6 Koło Gospodyń Wiejskich w Ościsłowie 
7 Koło Gospodyń Wiejskich „GOŹDZICZANKI” w Goździku 
8 Koło Gospodyń Wiejskich w Windzie „Windzianki” 
9 Koło Gospodyń Wiejskich w Boguszach 
10 Koło Gospodyń Wiejskich w Sadurkach 
11 Koło Gospodyń Wiejskich w Łyczanej 
12 Koło Gospodyń Wiejskich Złotkowianie w Złotkowach 
13 Koło Gospodyń Wiejskich w Goraju 
14 Koło Gospodyń Wiejskich „Rogóźno” w Rogóźnie 
15 Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Dworze „Dworzanki”
16 Koło Gospodyń Wiejskich „Paprotki” w Paprocicach
17 Koło Gospodyń Wiejskich w Dziewierzewie 
18 Koło Gospodyń Wiejskich „Hutowianki” w Huta gm. Baranów 
19 Koło Gospodyń Wiejskich Dobiesławice 
20 Koło Gospodyń Wiejskich w Lipowcu 
21 Koło Gospodyń Wiejskich w Pokrzydowie 
22 Koło Gospodyń Wiejskich „Bobrowianki” w Bobrowej 
23 Koło Gospodyń Wiejskich w Świerczyńcu 
24 Koło Gospodyń Wiejskich w Woźnikach „DZIAŁAMY RAZEM”
25 Koło Gospodyń Wiejskich Czołowo 
26 Koło Gospodyń Wiejskich w Piaskach „Piaskowe Babeczki” 
27 Koło Gospodyń Wiejskich w Szynwałdzie „Jadwisie” 
28 Koło Gospodyń Wiejskich „KREATYWNI PIWODA”
29 Koło Gospodyń Wiejskich „Bzówki” w Modzerowie 
30 Koło Gospodyń Wiejskich „Fajne Babki z Józefowa”
31 Koło Gospodyń Wiejskich w Łukanowicach 
32 Koło Gospodyń Wiejskich „Hrabina” w Mielnie Pyrzyckim 
33 Koło Gospodyń Wiejskich Gołkowice 
34 Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Trąbczynie 
35 Koło Gospodyń Wiejskich w Ołdrzychowicach Kłodzkich 
36 Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Kosnowej 
37 Koło Gospodyń Wiejskich „Cieloszczanki”
38 Koło Gospodyń Wiejskich Nasza Gmina Rzeczyca 
39 Koło Gospodyń Wiejskich w Sławsku 
40 Koło Gospodyń Wiejskich w Anielinie „Anielinianki” 
41 Koło Gospodyń Wiejskich „Modrzewiowe” w Płonnem 
42 Koło Gospodyń Wiejskich Szaflary 
43 Koło Gospodyń Wiejskich „Malwa” w Barczącej 
44 Koło Gospodyń Wiejskich w Liskach
45 Koło Gospodyń Wiejskich w Dalewie „Dalewianki” 
46 Koło Gospodyń Wiejskich w Chmielowie „Chmielowianki”
47 Koło Gospodyń Wiejskich w Cyganach „Cyganianki” 
48 Koło Gospodyń Wiejskich w Rozalinie 
49 Koło Gospodyń Wiejskich w Alfredówce 
50 Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnowskiej Woli 
51 Koło Gospodyń Wiejskich Chorzeszowianki w Chorzeszowie 
52 Koło Gospodyń Wiejskich „Żelazne Śrubki” w Żelazku 
53 Koło Gospodyń Wiejskich Białborzanki w Białym Borze
54 Koło Gospodyń Wiejskich w Gulzowie 
55 Koło Gospodyń Wiejskich w Zborówku Nowym
56 Koło Gospodyń Wiejskich w Kobielach Wielkich 
57 Koło Gospodyń Wiejskich „Borowiki” w Józefowie Widawskim 
58 Koło Gospodyń Wiejskich „Sami Swoi” w Miastkowie Kościelnym
59 Koło Gospodyń Wiejskich w Stojadłach „Galimatias” 
60 Koło Gospodyń Wiejskich w Zamieniu 
61 Koło Gospodyń Wiejskich w Skrzypnem 
62 Koło Gospodyń Wiejskich w Mokrusie „Mokrusianki” 
63 Koło Gospodyń Wiejskich w Windykajmach 
64 Koło Gospodyń Wiejskich w Ryczowie „Perły Jury”
65 Koło Gospodyń Wiejskich w Ryczowie Kolonii „Koniczynki-Ryczów Kolonia” 
66 Koło Gospodyń Wiejskich w Przybenicach 
67 Koło Gospodyń Wiejskich „Sikoreczki” w Woli Kleszczowej 
68 Koło Gospodyń Wiejskich Pstrążna 
69 Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Nieliskiej 
70 Koło Gospodyń Wiejskich w Luciejowie 
71 Koło Gospodyń Wiejskich w Kłuśnie 
72 Koło Gospodyń Wiejskich w Radgoszczy 
73 Koło Gospodyń Wiejskich w Krzekotowie 
74 Koło Gospodyń Wiejskich w Zającu „Zajączanki” 
75 Koło Gospodyń Wiejskich w Topoli 
76 Koło Gospodyń Wiejskich w Bandrowie „Bandrowianki” 
77 Koło Gospodyń Wiejskich „Skarbnica Natury” w Marianowie 
78 Koło Gospodyń Wiejskich w Więckowicach 
79 Koło Gospodyń Wiejskich w Stańkowej 
80 Koło Gospodyń Wiejskich w Porębach Dymarskich „Porębianka”
81 Koło Gospodyń Wiejskich w Pichlicach „Pichliczanki” 
82 Koło Gospodyń Wiejskich w Żarnowicy 
83 Koło Gospodyń Wiejskich w Gardei PoMOCNA GARDEJA 
84 Koło Gospodyń Wiejskich w Szczyrzycu 
85 Koło Gospodyń Wiejskich Szpitary 
86 Koło Gospodyń Wiejskich w Szczurawicach 
87 Koło Gospodyń Wiejskich w Niekłonicach
88 Koło Gospodyń Wiejskich w Wąsewie
89 Koło Gospodyń Wiejskich w Lanckoronie 
90 Koło Gospodyń Wiejskich w Ołpinach 
91 Koło Gospodyń Wiejskich w Rokietnicy Woli 
92 Koło Gospodyń Wiejskich w Zdrowej „Zdrowianki” 
93 Koło Gospodyń Wiejskich w Gawłowicach 
94 Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Chabielicach 
95 Koło Gospodyń Wiejskich w Obroczy 
96 Koło Gospodyń Wiejskich w Zalesiu 
97 Koło Gospodyń Wiejskich Bratki i Stokrotki w Zdanach 
98 Koło Gospodyń Wiejskich w Siedlcu „Siedlczanki”
99 Koło Gospodyń Wiejskich „Jednorożec” w Stegnie 
100 Koło Gospodyń Wiejskich Naszacowice 
101 Koło Gospodyń Wiejskich w Tawęcinie 
102 Koło Gospodyń Wiejskich w Gosławicach 
103 Koło Gospodyń Wiejskich „Przy Dworku” w Krzesku-Majątku 
104 Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrzanach 
105 Koło Gospodyń Wiejskich „Budachowianki” 
106 Koło Gospodyń Wiejskich w Rosiejowie 
107 Stowarzyszenie – Koło Gospodyń Wiejskich w Bukowiu 
108 Koło Gospodyń Wiejskich w Mokrem Gmina Zamość 
109 Koło Gospodyń Wiejskich w Gałęzów Kolonii Pierwszej 
110 Koło Gospodyń Wiejskich Leszcze 
111 Koło Gospodyń Wiejskich w Wójcicach 
112 Koło Gospodyń Wiejskich w Solnikach Wielkich
113 Koło Gospodyń Wiejskich „Leśnica” w Leśnicy 
114 Koło Gospodyń Wiejskich w Gliniance 
115 Koło Gospodyń Wiejskich w Kiełczewie 
116 Koło Gospodyń Wiejskich „Lawendowy Zakątek” w Nowym Koprzywnie
 
Projekty zakwalifikowane do realizacji w ramach Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich „Natura od Kuchni” Lista nr 3 (oceniono wnioski, które wpłynęły do dnia 07.05.2023 r.)
1 Koło Gospodyń Wiejskich w Niebieszczanach
2 Koło Gospodyń Wiejskich z Krzesławic
3 Koło Gospodyń Wiejskich w Kalniku
4 Koło Gospodyń Wiejskich w Podbuczu „FAJNE BABECZKI”
5 Koło Gospodyń Wiejskich w Krępicach
6 Koło Gospodyń Wiejskich w Osieku
7 Koło Gospodyń Wiejskich w Małoszowie
8 Koło Gospodyń Wiejskich „Przyjazna Wieś” Stare Żochy – Skłody Borowe
9 Koło Gospodyń Wiejskich w Chłopicach
10 Stowarzyszenie Mostki Razem
11 Koło Gospodyń Wiejskich w Skwirtnem
12 Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy w Stawiszy 
13 Koło Gospodyń Wiejskich w Izbach
14 Koło Gospodyń Wiejskich w Brzeźnicy Książęcej-Kolonii
15 Koło Gospodyń Wiejskich „Z GRODU SZCZUKÓW”
16 Koło Gospodyń Wiejskich nad Parsętą w Rościnie
17 Koło Gospodyń Wiejskich w Jaksicach
18 Koło Gospodyń Wiejskich „Słoneczny Krąg” w Bodzechowie
19 Koło Gospodyń Wiejskich w Uściu Gorlickim
20 Koło Gospodyń Wiejskich w Jurkach
21 Koło Gospodyń Wiejskich w Cierpiszu 
22 Koło Gospodyń Wiejskich w Krzywej Wsi
23 Koło Gospodyń Wiejskich Krzemień
24 Koło Gospodyń Wiejskich „Orlikowianki” w Orlikowie
25 Koło Gospodyń Wiejskich w Królikowie Czwartym „K4”
26 Koło Gospodyń Wiejskich „Strabella-Moja Mała Ojczyzna” w Strabli
27 Koło Gospodyń Wiejskich w Chorzynie 
28 Koło Gospodyń Wiejskich Babki z Pasją w Wielkiej Wsi
29 Koło Gospodyń Wiejskich Brzeźnica Książęca
30 Koło Gospodyń Wiejskich w Ognicy
31 Koło Gospodyń Wiejskich w Czarnej Górze 
32 Koło Gospodyń Wiejskich w Belnie
33 Koło Gospodyń Wiejskich „Radłowski Gryf” w Radłowie
34 Koło Gospodyń Wiejskich w Dzierawach
35 Koło Gospodyń Wiejskich Poniszowice
36 Koło Gospodyń Wiejskich wsi Zabiele
37 Koło Gospodyń Wiejskich Grabienice 
38 Koło Gospodyń Wiejskich Studzionka nad Wartą
39 Koło Gospodyń Wiejskich w Piłakach Małych
40 Koło Gospodyń Wiejskich w Warze „WARZANKI” 
41 Koło Gospodyń Wiejskich w Ujazdach
42 Koło Gospodyń Wiejskich w Błażejewie
43 Koło Gospodyń Wiejskich w Granowie
44 „Kreatywne” Koło Gospodyń Wiejskich w Olszynach
45 Koło Gospodyń Wiejskich w Okalewie „Dziarskie Okalewianki”
46 Koło Gospodyń Wiejskich w Jasienicy Rosielnej
47 Koło Gospodyń Wiejskich Krzemień-Zagacie
48 Koło Gospodyń Wiejskich w Horyńcu-Zdroju 
49 Koło Gospodyń Wiejskich w Twardorzeczce
50 Koło Gospodyń Wiejskich w Ilkowicach
51 Koło Gospodyń Wiejskich w Romanowie
52 Koło Gospodyń Wiejskich w Grabówiu
53 Koło Gospodyń Wiejskich w Niedźwiadzie
54 Koło Gospodyń Wiejskich „Kreatywne Kobiety” w Rożnowie
55 Koło Gospodyń Wiejskich w Śląskowie
56 Koło Gospodyń Wiejskich w Mogilnie „Malwa”
57 Koło Gospodyń Wiejskich w Ponurzycy
58 Koło Gospodyń Wiejskich Szelejewo
59 Koło Gospodyń Wiejskich w Głuszczyźnie
60 Koło Gospodyń Wiejskich „Kwiatkowice” w Kwiatkowicach
61 Koło Gospodyń Wiejskich w Podsarniu
62 Koło Gospodyń Wiejskich Tarło
63 Koło Gospodyń Wiejskich w Baranowie
64 Koło Gospodyń Wiejskich „Nowe Dwory”
65 Koło Gospodyń Wiejskich w Klementynowie
66 Koło Gospodyń Wiejskich „Wilczanie” w Wilczej Woli
67 Stowarzyszenie Zwykłe Koło Gospodyń Wiejskich „Wysokie Obcasy” z Bliżyc
68 Koło Gospodyń Wiejskich w Warnicach
69 Koło Gospodyń Wiejskich „WIADERNIANKI”
70 Koło Gospodyń Wiejskich „Chabry” w Oldrzyszowicach
71 Koło Gospodyń Wiejskich w Kurkach
72 Koło Gospodyń Wiejskich w Czachowie 
73 Koło Gospodyń Wiejskich „Chlewiszczanki” w Chlewiskach 
74 Koło Gospodyń Wiejskich w Wierzbicy
75 Koło Gospodyń Wiejskich „poprostu MY” Wytrębowice
76 Koło Gospodyń Wiejskich „LisiKąt” w Lisich Kątach
77 Koło Gospodyń Wiejskich Kuźnica Grabowska
78 Koło Gospodyń Wiejskich w Mołodiatyczach
79 Koło Gospodyń Wiejskich w Berejowie
80 Koło Gospodyń Wiejskich „Brzeźniczanki” w Brzeźnicy Bychawskiej
81 Koło Gospodyń Wiejskich Zielony Las w Grywałdzie
82 Koło Gospodyń Wiejskich „Koniuszowianki” w Koniuszowej
83 Koło Gospodyń Wiejskich Jajkowo
84 Koło Gospodyń Wiejskich „Swojskie Babki” w Wólce Pętkowskiej
85 Koło Gospodyń Wiejskich Gajowianki 
86 Koło Gospodyń Wiejskich Równe Babki w Łękach Górnych
87 Koło Gospodyń Wiejskich w Soblówce
88 Koło Gospodyń Wiejskich w Brzeźnicy Bychawskiej-Kolonii
89 Koło Gospodyń Wiejskich w Dębie „Dębowianki”
90 Koło Gospodyń Wiejskich w Karmanowicach
91 Koło Gospodyń Wiejskich w Jamnicy
92 Koło Gospodyń Wiejskich w Bogoniowicach
93 Koło Gospodyń Wiejskich w Goszczynie
94 Koło Gospodyń Wiejskich „Mézowsczé Karno"
95 Koło Gospodyń Wiejskich „Dworzanki” w Przyborowie 
96 Koło Gospodyń Wiejskich w Tarle-Kolonii
97 Koło Gospodyń Wiejskich w Biskupicach
98 Koło Gospodyń Wiejskich w Nagórzanach Nagórzanki 
99 Koło Gospodyń Wiejskich w Miękiszu Nowym
100 Koło Gospodyń Wiejskich w Pałecznicy-Kolonii
101 Koło Gospodyń Wiejskich „Michniowianki” w Michniowie 
102 Koło Gospodyń Wiejskich w Kobylanach
103 Koło Gospodyń Wiejskich „Pałecznianki” w Pałecznicy
104 Koło Gospodyń Wiejskich w Tereszpolu-Kukiełkach „Kukiełczanki”
105 Koło Gospodyń Wiejskich „Łysogórzanki” w Gliniku
106 Koło Gospodyń Wiejskich „Wyględne Dziewczyny Plus”
107 Koło Gospodyń Wiejskich w Chorzenicach
108 Koło Gospodyń Wiejskich „StyLOVE Babki” Łopuszno 
109 Koło Gospodyń Wiejskich w Orzechowie 
110 Koło Gospodyń Wiejskich Strzeczoniacy 
111 Koło Gospodyń Wiejskich przy Klubie Seniora w Stróżewie
112 Koło Gospodyń Wiejskich w Korczowej
113 Koło Gospodyń Wiejskich w Witnicy
114 Koło Gospodyń Wiejskich „Kumoszki” w Przyjezierzu
115 Koło Gospodyń Wiejskich w Bejscach
116 Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Żulińskiej
117 Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Zabłędzy „Zabłędza Razem” 
118 Koło Gospodyń Wiejskich w Zamojscach
119 Koło Gospodyń Wiejskich w Grochowcach 
120 Koło Gospodyń Wiejskich w Rudniku
121 Koło Gospodyń Wiejskich „Kępniczanki” w Kępnicy
122 Koło Gospodyń Wiejskich w Krasowicach
123 Koło Gospodyń Wiejskich Biskupia Wola
124 Koło Gospodyń Wiejskich „Czerwone Szpilki” z Sosnówki
125 Koło Gospodyń Wiejskich w Pisarzowej
126 Koło Gospodyń Wiejskich „Walerki” w Walerianach
127 Koło Gospodyń Wiejskich ORZECHÓWEK
128 Koło Gospodyń Wiejskich w Rejowcu Fabrycznym 
129 Koło Gospodyń Wiejskich „Marysieńka” w Kiernozi 
130 Koło Gospodyń Wiejskich Łętowe
131 Koło Gospodyń Wiejskich w Rzgowie 
132 Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrzycy 
133 Koło Gospodyń Wiejskich „Sosenki” w Sosnowie 
134 Koło Gospodyń Wiejskich w Węgorzynku
135 Koło Gospodyń Wiejskich w Dziecinowie
 
Projekty zakwalifikowane do realizacji w ramach Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich „Natura od Kuchni” Lista nr 4 (oceniono wnioski, które wpłynęły do dnia 04.06.2023 r.)
1 Koło Gospodyń Wiejskich w Ciszycy Dolnej
2 Koło Gospodyń Wiejskich w Grodowicach
3 Koło Gospodyń Wiejskich Lipin i Emilianowa
4 Koło Gospodyń Wiejskich w Nadolanach
5 Koło Gospodyń Wiejskich w Kobylnikach
6 Koło Gospodyń Wiejskich w Kózkach
7 Koło Gospodyń Wiejskich w Odrzywole
8 Koło Gospodyń Wiejskich „Wysoczanki” w Wysokinie
9 Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnawej Górze
10 Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Kamieniu
11 Koło Gospodyń Wiejskich w Łęgu Probostwie „Radosne Serca”
12 Koło Gospodyń Wiejskich MAKOWE PANIENKI w Kietlinie
13 Koło Gospodyń Wiejskich „Szminką malowane” w Rudzienku
14 Stowarzyszenie „Zamiary-Przyjazna Wieś”
15 Koło Gospodyń Wiejskich w Tempoczów Rędziny
16 Koło Gospodyń Wiejskich w Wielowsi „Aktywni. Wielowieś”
17 Koło Gospodyń Wiejskich w Gałęzowie „GAŁĘZOWIANKI”
18 Koło Gospodyń Wiejskich PĄGOWIANKI w Pągowie
19 Kółko Rolnicze-Koło Gospodyń Wiejskich w Rybnie
20 Koło Gospodyń Wiejskich Waszkowskie
21 Koło Gospodyń Wiejskich - Rytrzanki
22 Koło Gospodyń Wiejskich w Zakrzowie
23 Koło Gospodyń Wiejskich „Kijowiczanki” w Kijowicach
24 Koło Gospodyń Wiejskich „Czerszczanki” w Czarnem
25 Koło Gospodyń Wiejskich w Luchowie
26 Koło Gospodyń Wiejskich „RYLOWSKA NUTKA” w Rylowej
27 Koło Gospodyń Wiejskich w Sędowie
28 Koło Gospodyń Wiejskich w Głogowej
29 Koło Gospodyń Wiejskich w Lipnicy Wielkiej
30 Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Koszuckiej 
31 Koło Gospodyń Wiejskich w Staszicu
32 Koło Gospodyń Wiejskich w Stepnicy „Przystań”
33 Koło Gospodyń Wiejskich „Pod Gilową Górą” w Swoszowej
34 Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Myszadłach
35 Koło Gospodyń Wiejskich w Białym Zdroju „Białozdrojanki”
36 Koło Gospodyń Wiejskich „Barłożanki” w Barłogach 
37 Koło Gospodyń Wiejskich w Olesinie „MiodziOlesin”
38 Koło Gospodyń Wiejskich w Budach Kumińskich
39 Koło Gospodyń Wiejskich w Kozłowie
40 Koło Gospodyń Wiejskich „NOWALIJKI”  w Szulmierzu
41 Koło Gospodyń Wiejskich w Dominowie
42 Koło Gospodyń Wiejskich w Drzewcach
43 Koło Gospodyń Wiejskich w Biskupicach „Fajne Babki”
44 Koło Gospodyń Wiejskich w Siedlcach 
45 Koło Gospodyń Wiejskich w Chomranicach
46 Koło Gospodyń Wiejskich „Pod Lipami” w Dziemionach
47 Koło Gospodyń Wiejskich we Wszechświętem
48 Koło Gospodyń Wiejskich w Pawłowie „Pawłowskie Dziołchy”
49 Koło Gospodyń Wiejskich w Ciągowicach
50 Koło Gospodyń Wiejskich w Głęboczycy „Głęboczanki”
51 Koło Gospodyń Wiejskich „Białogórzanki” w Białej Górze
52 Koło Gospodyń Wiejskich Kalina w Kobielach Małych
53 Koło Gospodyń Wiejskich „KUJAWIANKI” w Wagańcu
54 Koło Gospodyń Wiejskich Szymanów-Gołębiów
55 Koło Gospodyń Wiejskich Wydminy
56 Koło Gospodyń Wiejskich w Kopciach
57 Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie Białostockiej „Lilie i Tulipany”
58 Koło Gospodyń Wiejskich w Wiewiórowie WIEWIÓRKI
59 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy w Niedzieliskach 
60 Koło Gospodyń Wiejskich w Gruszowie Wielkim
61 Koło Gospodyń Wiejskich „Świątniczanki” w Świątnikach
62 Koło Gospodyń Wiejskich Nawra gm. Chełmża
63 Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Stępowskiej
64 Koło Gospodyń Wiejskich w Dziwiszowie
65 Koło Gospodyń Wiejskich w Gozdaninie
66 Koło Gospodyń Wiejskich Włocin-Kolonia Kolonianki
67 Koło Gospodyń Wiejskich w Brodach Dużych
68 Koło Gospodyń Wiejskich „Nowoczesna Gospodyni” w Łagowie
69 Koło Gospodyń Wiejskich BABCZOWSKIE ZACISZE w Babczowie
70 Koło Gospodyń Wiejskich „Wieś tańczy i śpiewa” w Godynicach
71 Koło Gospodyń Wiejskich BASIEWIANKI
72 Koło Gospodyń Wiejskich KLUB KOBIET KREATYWNYCH W BRZOSTKU I GAJU
73 Koło Gospodyń Wiejskich w Banicy
74 Koło Gospodyń Wiejskich AKTIWJA w Żakówku
75 Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Liskowie
76 Koło Gospodyń Wiejskich w Klukach
77 Koło Gospodyń Wiejskich w Krośnicy
78 Koło Gospodyń Wiejskich w Małym Gacnie
79 Koło Gospodyń Wiejskich Gilów-Gola Dzierżoniowska
80 Koło Gospodyń Wiejskich w Chorkach
81 Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Krzczonów „Sołtysy”
82 Koło Gospodyń Wiejskich w Śliwniku „Śliwniczanki”
83 Koło Gospodyń Wiejskich w Przyraniu
84 Koło Gospodyń Wiejskich Sołectwa Lasy
85 Koło Gospodyń Wiejskich w Łęce Siedleckiej
86 Koło Gospodyń Wiejskich Adamów-Wieś
87 Koło Gospodyń Wiejskich w Tereszynie
88 Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Zarzewie
89 Koło Gospodyń Wiejskich Kraszewice Podkuźnica
90 Koło Gospodyń Wiejskich Zalesianki w Zalesiu
91 Koło Gospodyń Wiejskich w Łysej Górze
92 Koło Gospodyń Wiejskich w Teresewie
93 Koło Gospodyń Wiejskich w Studzianie
94 Koło Gospodyń Wiejskich „Latowiczanki” w Latowiczu
95 Koło Gospodyń Wiejskich w Jodłówce Tuchowskiej
96 Koło Gospodyń Wiejskich we Włochach
97 Koło Gospodyń Wiejskich „Goździk” w Pustelniku
98 Koło Gospodyń Wiejskich w Dzwoli
99 Koło Gospodyń Wiejskich w Brodowie Luna Folk
100 Koło Gospodyń Wiejskich Bukowiec „Ach Te Baby”
101 Koło Gospodyń Wiejskich w Młynach
102 Koło Gospodyń Wiejskich w Kobyli
Projekty zakwalifikowane do realizacji w ramach Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich „Natura od Kuchni” Lista nr 5 (oceniono wnioski, które wpłynęły do dnia 04.07.2023 r.)
1 Koło Gospodyń Wiejskich w Walkowicach
2 Koło Gospodyń Wiejskich w Osinach
3 Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Gniewoszanki w Nowosielcach
4 Koło Gospodyń Wiejskich Górna Wola
5 Koło Gospodyń Wiejskich Toporów Toporowianki
6 Koło Gospodyń Wiejskich Lipa
7 Koło Gospodyń Wiejskich w Dunowie „Dunowskie Dziewczyny”
8 Koło Gospodyń Wiejskich w Stobiecku Szlacheckim
9 Koło Gospodyń Wiejskich w Sępopolu
10 Koło Gospodyń Wiejskich w Miękiszu Starym
11 Koło Gospodyń Wiejskich Zarzeczanki w Zarzece
12 Koło Gospodyń Wiejskich w Lgoczance „Czerwone Szpileczki”
13 Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce
14 Koło Gospodyń Wiejskich Jazgot w Lisznie
15 Koło Gospodyń Wiejskich Wilków „Reaktywacja”
16 Koło Gospodyń Wiejskich „Ochelki” w Ochlach
17 Koło Gospodyń Wiejskich w Brunarach
18 Koło Gospodyń Wiejskich „Patoczanki” w Patokach
19 Koło Gospodyń Wiejskich w Jasienniku Starym
20 Koło Gospodyń Wiejskich w Jureczkowej
21 Koło Gospodyń Wiejskich w Pęczniewie „Łączymy Pokolenia”
22 Koło Gospodyń Wiejskich w Rzuchowie „Rzuchowianka”
23 Koło Gospodyń Wiejskich w Gałęzów Kolonia Druga „GAŁĄZKI”
24 Koło Gospodyń Wiejskich Radomicko
25 Koło Gospodyń Wiejskich w Szczekarzowie
26 Koło Gospodyń Wiejskich w Korzenicy
27 Koło Gospodyń Wiejskich w Krzeszowie
28 Koło Gospodyń Wiejskich Kozodrza
29 Koło Gospodyń Wiejskich „Warysianki” w Warysiu
30 Koło Gospodyń Wiejskich w Rychnowie „Rychnowianki”
31 Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi (gmina Łabowa)
32 Koło Gospodyń Wiejskich w Gawrońcu
33 Koło Gospodyń Wiejskich w Chrośnicy
34 Koło Gospodyń Wiejskich w Lipiczach „Lipiczanki”
35 Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy w Nowinkach „Nowinianki”
36 Koło Gospodyń Wiejskich we Wszedniu
37 Koło Gospodyń Wiejskich Nowe Smarchowice
38 Koło Gospodyń Wiejskich „Nowy Świat”
39 Koło Gospodyń Wiejskich „Europejki” w Stefankowicach
40 Koło Gospodyń Wiejskich Kolonia Obory
41 Kółko Rolnicze - Koło Gospodyń Wiejskich „Ulkowianki”
42 Stowarzyszenie Kobiet Pienińskich
43 Koło Gospodyń Wiejskich w Zagrodach
44 Koło Gospodyń Wiejskich „Nad Widawą” w Zbytowej
45 Koło Gospodyń Wiejskich w Bobrowie i Wojanowie
46 Koło Gospodyń Wiejskich w Anielinie
47 Koło Gospodyń Wiejskich w Głowińsku
48 Koło Gospodyń Wiejskich Sami Swoi w Tęczkach
49 Koło Gospodyń Wiejskich w Komornikach „NAD CZARNĄ”
50 Koło Gospodyń Wiejskich „Nie ma lipy” w Gzowicach
51 Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy w Ropie
52 Koło Gospodyń Wiejskich Chądzyń
53 Koło Gospodyń Wiejskich w Kościelcu
54 Koło Gospodyń Wiejskich Bielczanki z Pasją w Bielczy
55 Kółko Rolnicze - Koło Gospodyń Wiejskich w Więciórce
56 Koło Gospodyń Wiejskich „Siła Kobiet”
57 Koło Gospodyń Wiejskich „Krzymowianki” w Krzymowie
58 Koło Gospodyń Wiejskich w Podgaju Podgajski MISZ-MASZ
59 Koło Gospodyń Wiejskich „Płaszewianki” w Płaszewku 
60 Koło Gospodyń Wiejskich w Samarzewie
61 Koło Gospodyń Wiejskich w Szafarni
62 Koło Gospodyń Wiejskich w Krzyżu
63 Koło Gospodyń Wiejskich w Jabłonnie
64 Koło Gospodyń Wiejskich Sołectwa Petryki
65 Koło Gospodyń Wiejskich Wieska Wieś „TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ”
66 Koło Gospodyń Wiejskich w Wilczance
67 Koło Gospodyń Wiejskich w Pukininie „Pukininianki”
68 Koło Gospodyń Wiejskich w Wiśniewie
69 Koło Gospodyń Wiejskich w Narcie
70 Koło Gospodyń Wiejskich w Kwiatkowicach
71 Koło Gospodyń Wiejskich w Skórzynie
72 Koło Gospodyń Wiejskich Wrząca Wrzącanki
73 Koło Gospodyń Wiejskich w Baryczy
74 Koło Gospodyń Wiejskich „Tarninki” z Tarnówka
75 Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Mochnaczka Wyżna
76 Koło Gospodyń Wiejskich w Tyliczu
77 Koło Gospodyń Wiejskich w Bożęcinie
78 Koło Gospodyń Wiejskich w Szewcach SZEWCZANKI
79 Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbroszynie
80 Koło Gospodyń Wiejskich w Janowie Karwickim
81 Koło Gospodyń Wiejskich Pod Grodziskiem w Zdrapach
82 Koło Gospodyń Wiejskich Topolice
83 Koło Gospodyń Wiejskich Malwa w Chłopach
84 Koło Gospodyń Wiejskich w Chyżnem
85 Koło Gospodyń Wiejskich w Kownacicy „Kownaczanki”
86 Koło Gospodyń Wiejskich „CHOTYNIANKI” w Chotyni
87 Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Sobieniach Biskupich
88 Koło Gospodyń Wiejskich w Sadowiu
89 Koło Gospodyń Wiejskich w Ługach Ujskich
90 Koło Gospodyń Wiejskich w Strychu „Strychowianki”
91 Koło Gospodyń Wiejskich Burzynianki
92 Koło Gospodyń Wiejskich BIESTRZYKOWIANKI w Biestrzykowie Małym
93 Koło Gospodyń Wiejskich Siedliszcze nad Bugiem
94 Koło Gospodyń Wiejskich w Tarkawicy „Tarkawianki”
95 Koło Gospodyń Wiejskich w Czyżkowie
96 Koło Gospodyń Wiejskich „Suminianki” w Suminie
97 Koło Gospodyń Wiejskich w Dębicy-Kolonii „Z Werwą”
98 Koło Gospodyń Wiejskich „Wataha” w Wilkowie
99 Koło Gospodyń Wiejskich Wesołe Widawianki w Widawie
100 Koło Gospodyń Wiejskich „MARYSIEŃKA” w Księżej Wólce
101 Koło Gospodyń Wiejskich „Kruszewianka” w Kruszewcu Kol.
102 Koło Gospodyń Wiejskich Zborowskie
103 Koło Gospodyń Wiejskich Kuce
104 Koło Gospodyń Wiejskich w Rozłopach
105 Koło Gospodyń Wiejskich Czerwona Malina w Kiełczynie
106 Koło Gospodyń Wiejskich w Strzebuli
107 Koło Gospodyń Wiejskich w Patrzykowie
108 Koło Gospodyń Wiejskich „Kalina” w Łękawce
109 Koło Gospodyń Wiejskich w Strachominie „Strachomin”
110 Koło Gospodyń Wiejskich w Wielgolesie
111 Koło Gospodyń Wiejskich w Budach Wielgoleskich „Budniczanki”
112 Koło Gospodyń Wiejskich w Niemczynie „Niemczynianki”
113 Koło Gospodyń Wiejskich w Mysłakowicach
114 Koło Gospodyń Wiejskich w Bolowie
115 Koło Gospodyń Wiejskich w Obkasie „KOKOSZKI 500+”
116 Koło Gospodyń Wiejskich w Rędzinach
117 Koło Gospodyń Wiejskich w Paleśnicy
118 Koło Gospodyń Wiejskich w Jaślanach
Projekty zakwalifikowane do realizacji w ramach Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich „Natura od Kuchni” Lista nr 6 (oceniono wnioski, które wpłynęły do dnia 02.08.2023 r.)
1 Koło Gospodyń Wiejskich w Bramce Babeczki z Brameczki
2 Koło Gospodyń Wiejskich „Zielinianki” w Zielinie
3 Koło Gospodyń Wiejskich „Okuniewianki”
4 Koło Gospodyń Wiejskich w Żdanówku
5 Koło Gospodyń Wiejskich w Janczowej
6 Koło Gospodyń Wiejskich Blechnarka i Przyjaciele
7 Koło Gospodyń Wiejskich w Sanogoszczy
8 Koło Gospodyń Wiejskich „Babinki” w Babinku
9 Koło Gospodyń Wiejskich w Zglechowie „Zglechowianki”
10 Koło Gospodyń Wiejskich „ZŁOTOPOTOCZANKI” w Złotym Potoku
11 Koło Gospodyń Wiejskich Studzianna
12 Koło Gospodyń Wiejskich w Dębowie
13 Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Chrzanowa Małego
14 Koło Gospodyń Wiejskich w Uboczu Atomówki
15 Stowarzyszenie Sołectwa Grabica
16 Koło Gospodyń Wiejskich w Antoniówce
17 Koło Gospodyń Wiejskich KOZŁOWO
18 Koło Gospodyń Wiejskich w Mostach
19 Koło Gospodyń Wiejskich w Sławsku
20 Koło Gospodyń Wiejskich w Strzelcach
21 Koło Gospodyń Wiejskich „Zawidzanki” w Zawidzy
22 Koło Gospodyń Wiejskich w Siedlątkowie
23 Koło Gospodyń Wiejskich „Pogorzelanki” w Pogorzeli
24 Koło Gospodyń Wiejskich w Lniśnie
25 Koło Gospodyń Wiejskich w Świeszynie „Marysieńki”
26 Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Ruszkowie Drugim
27 Koło Gospodyń Wiejskich Widełka
28 Kółko Rolnicze - Koło Gospodyń Wiejskich w Skowarczu
29 Koło Gospodyń Wiejskich w Kupnie
30 Koło Gospodyń Wiejskich w Smykówku
31 Koło Gospodyń Wiejskich „NOWINKI” w Nowinach Kasjerskich
32 Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Społecznej
33 Koło Gospodyń Wiejskich w Krzymoszach
34 Koło Gospodyń Wiejskich we Wronikowie „Iskierki”
35 Koło Gospodyń Wiejskich w Poniku „PONICZANKI”
36 Koło Gospodyń Wiejskich w Susznie
37 Koło Gospodyń Wiejskich w Śliwnicy
38 Koło Gospodyń Wiejskich w Gładyszowie
39 Koło Gospodyń Wiejskich w Siennicy Królewskiej Dużej „LAWENDA”
40 Koło Gospodyń Wiejskich w Huwnikach
41 Koło Gospodyń Wiejskich w Równem
42 Koło Gospodyń Wiejskich w Jakubowicach Konińskich
43 Koło Gospodyń Wiejskich w Korytnicy „Niezapominajki”
44 Koło Gospodyń Wiejskich w Orchówku
45 Koło Gospodyń Wiejskich „Wilczy Żar” w Żarczynie
46 Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Mianocicach
47 Koło Gospodyń Wiejskich Kotowice
48 Koło Gospodyń Wiejskich Dworzanie w Bieńkowicach
49 Koło Gospodyń Wiejskich w Prądzewie
50 Koło Gospodyń Wiejskich w Twardej
51 Koło Gospodyń Wiejskich „Siemienice”
52 Koło Gospodyń Wiejskich w Heliodorowie
53 Koło Gospodyń Wiejskich Rusowo
54 Koło Gospodyń Wiejskich „Dobrosułów-Przyszłość”
55 Stowarzyszenie KGW – Razem dla Gminy Chąśno
56 Koło Gospodyń Wiejskich w Turznicy
57 Koło Gospodyń Wiejskich ROGOŻANKI w Rogożu
58 Koło Gospodyń Wiejskich w Łyskorni
59 Koło Gospodyń Wiejskich w Hańczowej
60 Koło Gospodyń Wiejskich Zbeltowianki w Zbeltowicach
61 Koło Gospodyń Wiejskich w Przybyszowach
62 Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich „Solcza” w Solczy
63 Koło Gospodyń Wiejskich Kolonia Stara „Sami Swoi”
64 Koło Gospodyń Wiejskich Sami Swoi w Chojniku
65 Koło Gospodyń Wiejskich w Dębicy
66 Koło Gospodyń Wiejskich w Resku Reskowianki
67 Koło Gospodyń Wiejskich Karminiec
68 Koło Gospodyń Wiejskich w Michałowie
69 Koło Gospodyń Wiejskich w Zastrużu „Zastrużanki”
70 Koło Gospodyń Wiejskich w Mętowie
71 Koło Gospodyń Wiejskich w Kobylej Woli „Kobylanki”
72 Koło Gospodyń Wiejskich SWAŃKI Z WYRYK
73 Koło Gospodyń Wiejskich „Gatniczanki” w Gatnikach
74 Koło Gospodyń Wiejskich w Poczekajce
75 Koło Gospodyń Wiejskich w Witoszyńcach
76 Koło Gospodyń Wiejskich Jelenie
77 Koło Gospodyń Wiejskich w Kucharach Kościelnych
78 Koło Gospodyń Wiejskich w Wilczopolu
79 Koło Gospodyń Wiejskich w Krześlinie
80 Koło Gospodyń Wiejskich w Roztoce Wielkiej
81 Koło Gospodyń Wiejskich w Modliszewicach „KGW Cepterki”
82 Koło Gospodyń Wiejskich w Bęsi
83 Koło Gospodyń Wiejskich „Łowiczanki” z Łowiczka
84 Koło Gospodyń Wiejskich im. Marii Sopaty w Rdziostowie
85 Koło Gospodyń Wiejskich Dzierzby Włościańskie „Ligacze”
86 Koło Gospodyń Wiejskich w Przyszowej
87 Koło Gospodyń Wiejskich w Kotowie
88 Koło Gospodyń Wiejskich w Słuszkowie
89 Koło Gospodyń Wiejskich w Brudzewicach
90 Stowarzyszenie Nowa Inicjatywa
91 Koło Gospodyń Wiejskich Brzezinianki w Brzezinach
92 Koło Gospodyń Wiejskich w Bielanach „Bielanianki”
93 Koło Gospodyń Wiejskich w Wąsoszu Górnym „Wąsoszanki”
94 Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywna Wieś” w Niewinie Borowym
95 Koło Gospodyń Wiejskich Kruszynianki
96 Koło Gospodyń Wiejskich „Stokrotki” w Domacynie
97 Koło Gospodyń Wiejskich Danowiec
98 Koło Gospodyń Wiejskich w Krzemieniu Drugim Krzemienianki
99 Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Zglechowie NOWOZGLECHOWIANIE
100 Koło Gospodyń Wiejskich „Pod Wiatrakiem” w Chrośnie
101 Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Niedziałce
102 Koło Gospodyń Wiejskich „Sami Swoi” w Pieścirogach Starych
103 Koło Gospodyń Wiejskich w Sudołku
104 Koło Gospodyń Wiejskich Włocin-Wieś
105 Koło Gospodyń Wiejskich w Obrowie
106 Koło Gospodyń Wiejskich w Kamiennej
107 Koło Gospodyń Wiejskich BOROWICZANKI w Harasiukach
108 Koło Gospodyń Wiejskich w Mętnie
109 Koło Gospodyń Wiejskich w Postękalicach
110 Koło Gospodyń Wiejskich w Adamowie
111 Koło Gospodyń Wiejskich „Chaziajki” w Supraślu
112 Koło Gospodyń Wiejskich w Pieniężnicy
113 Koło Gospodyń Wiejskich w Ciszycy Górnej
114 Koło Gospodyń Wiejskich w Łaziskach „Stokrotki”
115 Koło Gospodyń Wiejskich w Aleksandrowie
116 Koło Gospodyń Wiejskich w Stradowie
117 Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Hańsk Kolonia
118 Koło Gospodyń Wiejskich w Goświnowicach
119 Koło Gospodyń Wiejskich w Małęczynie
120 Koło Gospodyń Wiejskich w Brzostowie
121 Koło Gospodyń Wiejskich w Borucinie
 
Projekty zakwalifikowane do realizacji w ramach Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich „Natura od Kuchni” Lista nr 7 (oceniono wnioski, które wpłynęły do dnia 03.09.2023 r.)
1 Koło Gospodyń Wiejskich w Psucinie
2 Koło Gospodyń Wiejskich w Antoninie
3 Koło Gospodyń Wiejskich w Jaworkach
4 Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „KIEŁPINIANKI”
5 Koło Gospodyń Wiejskich w Obarzymie
6 Koło Gospodyń Wiejskich w Jakubowie
7 Koło Gospodyń Wiejskich w Moczydłach
8 Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich „Giełczew” w Giełczwi
9 Koło Gospodyń Wiejskich w Wieczfni Kościelnej
10 Koło Gospodyń Wiejskich „KOŚMIDERKI” w Kośmidrach
11 Koło Gospodyń Wiejskich w Przyborzu
12 Koło Gospodyń Wiejskich „Pod Brzozami” w Osiecznie
13 Koło Gospodyń Wiejskich „Łazowianki” w Przyborowie
14 Koło Gospodyń Wiejskich w Dobczynie
15 Koło Gospodyń Wiejskich w Ołowniku
16 Koło Gospodyń Wiejskich w Malechowie
17 Koło Gospodyń Wiejskich w Ligocie Pięknej
18 Koło Gospodyń Wiejskich Niwka
19 Koło Gospodyń Wiejskich w Kazimierzówce
20 Koło Gospodyń Wiejskich „Hłubuczka” w Długim Brodzie
21 Koło Gospodyń Wiejskich „Kustrzyce”
22 Koło Gospodyń Wiejskich Ignaców „MAKI”
23 Koło Gospodyń Wiejskich w Mielęcinie
24 Koło Gospodyń Wiejskich w Wiewiórczynie
25 Koło Gospodyń Wiejskich w Przechlewie
26 Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich „Krokodylki z Okuninki”
27 Koło Gospodyń Wiejskich w Korycie
28 Koło Gospodyń Wiejskich „Bocianie Gniazdo” w Gąsiorowie
29 Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich „Lelowianki”
30 Koło Gospodyń Wiejskich w Ibramowicach
31 Koło Gospodyń Wiejskich „Nad Stawem” w Przybysławicach
32 Koło Gospodyń Wiejskich „Gorczynianki” w Gorczynie
33 Koło Gospodyń Wiejskich w Świerkach
34 Koło Gospodyń Wiejskich Jaźwiny
35 Koło Gospodyń Wiejskich „Górzanie” w Lipnicy Górnej
36 Koło Gospodyń Wiejskich w Lubogoszczy
37 Koło Gospodyń Wiejskich w Mokronosach „STOKROTKI”
38 Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrzelowie
39 Koło Gospodyń Wiejskich „Paszowianki” w Paszowej
40 Koło Gospodyń Wiejskich Boguszyn
41 Koło Gospodyń Wiejskich w Izdebkach „Izdebczanka”
42 Koło Gospodyń Wiejskich w Lubieszewie „SŁONECZNY PORANEK”
43 Stowarzyszenie Aktywna Wieś SŁUP
44 Koło Gospodyń Wiejskich Klubu Seniora w Tuliszkowie
45 Koło Gospodyń Wiejskich w Pawłowie
46 Koło Gospodyń Wiejskich w Polanowie
47 Koło Gospodyń Wiejskich w Cegielni
48 Koło Gospodyń Wiejskich w Rajbrocie
49 Koło Gospodyń Wiejskich w Skrzyńsku
50 Koło Gospodyń Wiejskich w Morzewcu
51 Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Sękowej
52 Koło Gospodyń Wiejskich w Mistowie
53 Koło Gospodyń Wiejskich w Ludwinowie
54 Koło Gospodyń Wiejskich „Jagódki” w Wilkasach
 
 
Projekty zakwalifikowane do realizacji w ramach Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich „Natura od Kuchni” Lista nr 8 (oceniono wnioski, które wpłynęły do dnia 30.09.2023 r.)
1 Koło Gospodyń Wiejskich w Rososzy
2 „DOBRE BABKI” Koło Gospodyń Wiejskich w Modecinie
3 Koło Gospodyń Wiejskich w Kościelcu
4 Koło Gospodyń Wiejskich w Przyszowie „Przyszowianki”
5 Koło Gospodyń Wiejskich w Słonej „U ŹRÓDŁA”
6 Koło Gospodyń Wiejskich Ognia i Dymu z Brzozowa
7 Koło Gospodyń Wiejskich Energia 60 Plus z Sadykierza
8 Koło Gospodyń Wiejskich w Wybranowie
9 Koło Gospodyń Wiejskich w Stańkowej
10 Koło Gospodyń Wiejskich w Pałecznicy
11 Koło Gospodyń Wiejskich Róża z Różanki
12 Koło Gospodyń Wiejskich Borki Siedleckie
13 Koło Gospodyń Wiejskich w Recławiu „SŁOWIANKI”
14 Koło Gospodyń Wiejskich „Po sąsiedzku” w Choszczówce Rudzkiej
15 Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Grabowa Rusinowska
16 Kreatywne Koło Gospodyń Wiejskich w Komorowie
17 Koło Gospodyń Wiejskich „Stokrotki” w Sobiesierni
18 Koło Gospodyń Wiejskich w Borkach
19 Koło Gospodyń Wiejskich „Źródło Siły” w Sile
20 Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Wiśniowskiej