Wydawca treści Wydawca treści

O nas

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych jest jednostką organizacyjną Lasów Państwowych o zasięgu krajowym, powołaną 1 stycznia 2000 roku – zarządzeniem nr 93 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 24 listopada 1999 roku (z późniejszymi zmianami).

 W ciągu wielu lat Centrum Informacyjne Lasów Państwowych rozszerzyło zakres swojej działalności. Obecnie oprócz wydawania publikacji książkowych i czasopism oraz administrowania witryną internetową Lasów Państwowych, zarządza głównym fanpage’m Lasów Państwowych, a także realizuje materiały telewizyjne.

 

Zadania CILP to:

  • promocja i kształtowania korzystnego wizerunku Lasów Państwowych,
  • krzewienie i popularyzacja wiedzy leśnej,
  • realizowanie polityki informacyjnej,
  • tworzenie forum wymiany doświadczeń i poglądów,
  • monitorowanie życia politycznego, gospodarczego i informacji medialnych.
     

Swoją misję CILP wypełnia: