Wydawca treści Wydawca treści

O nas

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych jest jednostką organizacyjną Lasów Państwowych o zasięgu krajowym, powołaną 1 stycznia 2000 roku – zarządzeniem nr 93 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 24 listopada 1999 roku (z późniejszymi zmianami).

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych jest jednostką organizacyjną Lasów Państwowych o zasięgu krajowym, powołaną 1 stycznia 2000 roku zarządzeniem nr 93 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 24 listopada 1999 roku (z późniejszymi zmianami).

Podstawowe zadania CILP:

- promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej i Lasów Państwowych;

- prowadzenie działań promocyjnych w zakresie kreowania, utrwalania i rozszerzenia społecznego zaufania i pozytywnego wizerunku Lasów Państwowych;

- koordynowanie działań w zakresie promocyjnych wydarzeń zewnętrznych i wewnętrznych.