Echa Leśne

„Echa Leśne” bezpłatny magazyn miłośników lasu, kwartalnik, ukazują się od 1924 roku. Pismo jest skierowane do wszystkich osób odwiedzających Lasy Państwowe: turystów, miłośników przyrody, rodziców z dziećmi, nauczycieli oraz wykładowców wyższych uczelni i studentów.

Głos Lasu

„Głos Lasu” to bezpłatny miesięcznik dla pracowników Lasów Państwowych. Ukazuje się od 1970 roku. Wydawany jest w nakładzie 16,5 tys. egzemplarzy. Dociera do wszystkich jednostek i pracowników PGL LP.

Biuletyn Informacyjny LP

„Biuletyn Informacyjny Lasów Państwowych” (nakład 1,5 tys. egz.) jest oficjalnym organem dyrektora generalnego Lasów Państwowych, publikującym akty prawne (zarządzenia, decyzje itp.) odnoszące się do gospodarki leśnej w Polsce.