Echa Leśne

„Echa Leśne” bezpłatny magazyn miłośników lasu, kwartalnik, ukazują się od 1924 roku. Pismo jest skierowane do wszystkich osób odwiedzających Lasy Państwowe: turystów, miłośników przyrody, rodziców z dziećmi, nauczycieli oraz wykładowców wyższych uczelni i studentów.

Głos Lasu

„Głos Lasu” to miesięcznik pracowników Lasów Państwowych. Ukazuje się od 1970 r. Obecnie wydawany jest w nakładzie 10 tys. egzemplarzy.

Biuletyn Informacyjny LP

„Biuletyn Informacyjny Lasów Państwowych” jest oficjalnym organem dyrektora generalnego Lasów Państwowych, publikującym akty prawne (zarządzenia, decyzje itp.) odnoszące się do gospodarki leśnej w Polsce. Jest on dostępny wyłącznie on-line na oficjalnej stronie Lasów Państwowych lasy.gov.pl