Wydawca treści Wydawca treści

Projekty edukacyjne

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych koordynuje udział Lasów Państwowych w ogólnokrajowych projektach edukacyjnych. Są to m.in. konkursy dla dzieci i młodzieży oraz liczne przedsięwzięcia promujące proekologiczne postawy wśród społeczeństwa.

CILP współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Lasu w ramach kolejnych edycji międzynarodowego konkursu wiedzy o lasach „YPEF – młodzież w lasach Europy" oraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, współorganizując konkurs edukacyjny „Mój Las".

W 2013 roku Centrum Informacyjne Lasów Państwowych rozpoczęło całoroczny projekt „Było wysypisko, jest uroczysko", którego celem jest zaprezentowanie korzyści i wskazanie zmian w zachowaniach społecznych w związku z wprowadzeniem nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu nowo przyjętych zmian na tereny leśne. Uczestnikami akcji są dzieci i młodzież – uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.
Projekt, który był realizowany na terenie wszystkich regionalnych dyrekcji w 17 nadleśnictwach. W kampanie zaangażowało się ponad 500 uczniów i nauczycieli oraz wielu leśników.

W ramach uświadamiania społeczeństwa, że dzięki pracy leśników lasów w Polsce stale przybywa, proponujemy akcje wspólnego sadzenia lasu. Uczestniczą w nich dzieci i młodzież szkolna („Leśnicy każdego roku sadzą 500 milionów drzew") oraz studenci („Las Erasmusa",), a także całe rodziny („Po stronie natury",), przedstawiciele świata kultury („Las Kultury",) i mediów („Las Trójki",) oraz partnerzy Lasów Państwowych. W ramach akcji współprzygotowanych przez CILP przekazywany jest komunikat, że dzięki staraniom leśników lasów w Polsce przybywa.

CILP współpracuje także z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi, uczestnicząc w projektach propagujących proekologiczne postawy w społeczeństwie. Wśród nich należy wskazać: „Święto drzewa", program „Po stronie natury", „Sprzątanie Świata", „Las mamy szczęście", „Choinki nadziei".