Kampanie komunikacyjne

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych opracowuje i koordynuje ogólnopolskie kampanie promocyjne i edukacyjne. Odpowiadamy także za działania wizerunkowe LP, w tym system identyfikacji wizualnej.

Konferencje i spotkania branżowe

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych współpracuje z organizacjami i firmami związanymi z lasem i leśnictwem. Celem podejmowanych działań jest zwrócenie uwagi opinii publicznej i środowisk opiniotwórczych na najważniejsze zagadnienia związane z prowadzeniem zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

Projekty edukacyjne

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych koordynuje udział Lasów Państwowych w ogólnokrajowych projektach edukacyjnych. Są to m.in. konkursy dla dzieci i młodzieży oraz liczne przedsięwzięcia promujące proekologiczne postawy wśród społeczeństwa.

Działalność medialna

Staramy się, aby temat lasu, przyrody i gospodarki leśnej pojawiał się jak najczęściej w mediach. Dzięki programom telewizyjnym, audycjom radiowym oraz artykułom w internecie i na łamach prasy docieramy z tematyką leśną do masowego odbiorcy. Współpracujemy z publicznymi nadawcami, m.in. z Telewizją Polską oraz Polskim Radiem. W ramach współrealizowanych przedsięwzięć podkreślane są rola lasów oraz znaczenie prowadzenia trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.