Działalność promocyjno-edukacyjna

CILP organizuje wydarzenia promocyjne, edukacyjne oraz informacyjne, służące przybliżeniu społeczeństwu społecznych, ekonomicznych i przyrodniczych funkcji lasu.

Działalność medialna

Staramy się, aby temat lasu, przyrody i gospodarki leśnej pojawiał się jak najczęściej w mediach. Dzięki programom telewizyjnym, audycjom radiowym oraz artykułom w internecie i na łamach prasy docieramy z tematyką leśną do masowego odbiorcy. Współpracujemy z publicznymi nadawcami, m.in. z Telewizją Polską oraz Polskim Radiem. W ramach współrealizowanych przedsięwzięć podkreślane są rola lasów oraz znaczenie prowadzenia trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

Dobre z Lasu

Projekt „Dobre z Lasu”, realizowany przez Lasy Państwowe, ma na celu promowanie dziczyzny, miodów oraz płodów runa leśnego pochodzących z polskich lasów.