Edukacyjne i promocyjne

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych realizuje plan wydawniczy dostosowany do potrzeb informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Plan ten rocznie obejmuje około 30 publikacji.

Dla fachowców

Nasze wydawnictwa branżowe obejmują poradniki, instrukcje, podręczniki, raporty i monografie. Staramy się zapewnić jak najwyższy poziom merytoryczny naszych publikacji, dlatego do opracowywania wydawnictw branżowych angażowane są autorytety w swoich dziedzinach.

Obcojęzyczne

Wiele publikacji wydajemy co najmniej w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej (również w wersji niemieckiej i rosyjskiej) z myślą o naszych partnerach zagranicznych.