Edukacyjne i promocyjne

Plan wydawniczy Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych rocznie obejmuje około 30 tytułów, w tym zarówno nowych publikacji, jak i dodruków najpopularniejszych pozycji. Wszystkie z nich są dostosowane do potrzeb informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych Lasów Państwowych.

Dla fachowców

Nasze wydawnictwa branżowe obejmują poradniki, instrukcje, podręczniki, raporty i monografie. Staramy się zapewnić jak najwyższy poziom merytoryczny naszych publikacji, dlatego do opracowywania wydawnictw branżowych angażowane są autorytety w swoich dziedzinach.

Obcojęzyczne

Wiele publikacji wydajemy co najmniej w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej (również w wersji niemieckiej i rosyjskiej) z myślą o naszych partnerach zagranicznych.